Nylands gränser har öppnats – ministrarna vädjar till befolkningen att fortsättningsvis stanna hemma

Gränserna till Nyland öppnades på onsdagen. Statsministern vädjar till medborgarna att fortsättningsvis undvika resor inom landet.

Från vänster inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna), statsminister Sanna Marin (SDP) och justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).
Statsminister Sanna Marin (SDP) sade vid regeringens presskonferens på onsdagen att Nylands isolering kommer att upphävas med omedelbar verkan. Nyland isolerades den 28 mars för att bromsa spridningen av coronaviruset.
Upphävningen av isoleringen trädde i kraft efter statsrådets sammanträde på onsdagen. Statsministern vädjar fortfarande till medborgarna att stanna hemma och undvika onödiga resor.
– Regeringen fattade beslutet enhälligt efter en gedigen diskussion och bedömning av läget. Utlåtanden från såväl Institutet för hälsa och välfärd som Social- och hälsovårdsministeriet och de juridiska bedömningarna togs i beaktande i frågan, säger Marin.
Enligt beredskapslagens paragraf 118 kan invånarnas rörelsefrihet begränsas för att avvärja en allvarlig fara som hotar människors liv eller hälsa. Eftersom coronaviruset nu spridit sig till alla delar av Finland anser regeringen att det inte längre finns nödvändiga skäl för att isolera Nyland.
Polisen har övervakat trafiken vid Nylands gräns sedan slutet av mars.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att upphävandet av begränsningen av rörelsefrihet inte är en åsiktsfråga utan ett juridiskt faktum.
– Vi får inte använda vår makt på fel sätt, säger justitieministern.
Hon understryker att öppnandet av Nylands gränser inte betyder att man nu kan strunta i de andra restriktionerna och rekommendationerna som regeringen satt upp.
– Vi måste komma ihåg att vi fortfarande har flera restriktioner, såsom begränsningar i folksamlingar, rekommendationen att stanna hemma, stängda skolor, uppmaning till distansarbete och att restauranger, kaféer och barer är stängda. Våra gränser är också så gott som stängda.

Ingen ska åka till stugan

Under presskonferensen kom frågan om sommarstugor upp flera gånger. Budet från myndighetshåll är enigt och hårt: åk inte till stugan.
Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att nu är inte tiden att förskansa sig på sina stugor.
– Risken finns att viruset då sprider sig till stugkommunerna. Myndigheterna är redan tungt belastade på olika håll i landet och jag vädjar nu starkt till finländarna att stanna hemma ett tag till.
Ohisalo säger att förutom eventuell smittspridning i kommunerna kan olyckor, brott och andra ökade åtaganden ytterligare belasta myndigheterna på stugorterna.

Exitstrategier förbereds

Förra veckan tillsatte regeringen en arbetsgrupp bestående av ministerierepresentanter och experter för att förbereda en strategi för upphävningen av coronarestriktionerna. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en egen grupp som jobbar med en exitstrategi.
Grupperna kommer att presentera sina första uppskattningar under nästa vecka.
– Men för att vara ärlig så har ingen av oss en kristallkula och det är omöjligt att vid det här skedet säga hur och när restriktionerna kommer att upphävas. Vi lever på sjukdomens villkor och gör vårt bästa för att pricka in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Jag kan inte lova att vi alltid lyckas med det, säger statsminister Marin.
Institutet för hälsa och välfärdsdirektör Mika Salminen säger att ur en epidemiologisk synvinkel finns inte alla svar ännu. Myndigheterna lär sig hela tiden hur epidemin utvecklas och samlar samtidigt information om hur stor del av befolkningen som faktiskt fått sjukdomen. Den informationen krävs för att förstå sjukdomens profil och samtidigt kunna uppskatta hur stor del av de insjuknade som blir allvarligt sjuka.
– Vi väntar oss de första beskeden om det här inom ett par veckor.
Uppgifterna samlas bland annat in genom de test som mäter antikroppar mot coronaviruset som börjat utföras. Genom en bredare möjlighet att testa personer med symtom för coronaviruset kan myndigheterna också bättre förutse hur viruset fungerar.
Salminen framhäver att det fortfarande är av största vikt att rekommendationerna om att undvika fysisk kontakt följs. Han säger också att det är möjligt att ta tillbaka redan upphävda restriktioner om coronaläget skulle förvärras.
Enligt hälsovårdsmyndigheternas utsikter kommer toppen av coronaepidemin att nås i slutet av maj eller början av juni.

Isoleringen av Nyland

Statsminister Sanna Marin (SDP) meddelade den 25 mars att landskapet Nyland isoleras från resten av Finland som en åtgärd för att bromsa spridningen av det nya coronaviruset. Isoleringen gjordes med stöd av beredskapslagens paragraf 118.
Isoleringen av Nyland trädde i kraft den 28 mars och varade till och med den 15 april.
Isoleringen innebar att all trafik mellan Nyland och resten av Finland som inte betraktades som absolut nödvändig förbjöds.

ANDRA LÄSER