Från North Carolina till Dragsvik – var tionde soldat i Nylands brigad är nu amerikansk

Var tionde soldat i Dragsvik är sedan två veckor tillbaka amerikansk. De amerikanska marinsoldaterna är här för att lära sig av finländska militärer och tvärtom. Besöket är unikt eftersom det pågår ända till mitten av december.

– Soldaterna kommer att få minnen för livet, säger brigadkommendör Juha Kilpi.

Vicekorpral Timothy Parker justerar sidospeglarna på den fyrhjuling som 2nd Marine Logistics Group har hyrt för sin vistelse vid Nylands Brigad. Det här är Parkers första utlandsresa.– Jag hade höga förväntningar på Finland. De har uppfyllts även om det är lite kallt. Ni är ju till och med det lyckligaste landet i världen, säger Parker.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
05.10.2022 19:00 UPPDATERAD 06.10.2022 11:37
På garnisonsområdet vid Nylands brigad  är två flaggor hissade i topp: Finlands flagga vajar bredvid den amerikanska. Finlands blåvita flagga kommer att ha sällskap av USA:s stjärnor och ränder ända till mitten av december, då soldaterna från den amerikanska logistikavdelningen 2nd Marine Logistics Group tar farväl efter den längsta amerikanska visiten i sitt slag i Finland.
Amerikanernas utdragna vistelse har fått lovord av branschfolk. Till exempel försvarsmaktens tidigare utbildningschef, generalmajor i.a. Jukka Sonninen, gladdes åt nyheten och sade att en långvarig gruppering av amerikanska trupper gör besöket unikt. ”Det här är mycket mer än ett kompanibesök under en övning”, kommenterade Sonninen på Twitter.

ANDRA LÄSER