Ordkonstskola och radioröster får Hugo Bergroths språkpris

Sydkustens ordkonstskola tilldelas Hugo Bergroth-priset 2019. Programledarna Simon Karlsson och Märta Westerlund vid Yle Extrem får årets språksporre.

Hugo Bergroth-sällskapets styrelse i samråd med en prisnämnd har i år valt att belöna Sydkustens ordkonstskola med ett pris på 5 000 euro.
Ordkonstskolan belönas bland annat för sitt målmedvetna arbete med att inspirera barn till att leka med ord och för sitt engagemang att sprida ordkonsten i Svenskfinland.
I sin prismotivering konstaterar prisnämnden bland annat att ordkonstskolan gör ett utmärkt och mångsidigt arbete kring språk och visar att man med språk och fantasi kan skapa nya världar. Man är också imponerade över ordkonstskolans sätt att synliggöra sitt arbete.
Hugo Bergroth-sällskapet delar också ut en språksporre för att lyfta fram duktiga och entusiastiska språkbrukare eller språkliga inspiratörer. Årets språksporre på 1 000 euro går till programledarna Simon Karlsson och Märta Westerlund på Yle Extrem.
Prisnämnden konstaterar att Karlsson och Westerlund lyckas fånga upp svenskspråkiga unga i en krävande mediemiljö. De har ett gott språk och deras personliga stil visar också en språklig identitet som är färgad av uppväxtmiljöerna i Pargas respektive Västnyland.
Språkpriset och språksporren är finansierade av Svenska kulturfonden och delades ut vid Hugo Bergroth-sällskapets, Hanaholmens och Språkinstitutets årliga språkvårdsdag på fredagen.
Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och för att stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet.
Hugo Bergroth (1866–1937) var lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet och är den som haft störst betydelse för utvecklingen av svenskan i Finland.
ANDRA LÄSER