Prekariatstillvaro i fabrikens lågstatussfär – och sen kom cancern

Joseph Ponthus roman belyser ett klassamhälle där en anonym flock arbetare utför de smutsiga slitsysslorna. Bemanningsföretaget har makten över vem som arbetar och på vilken arbetsplats, jobbet är uppspjälkt i små meningslösa moment.

Den franska författaren Joseph Pontus avled, 42 år gammal, bara några veckor före utgivningen av Jenny Högströms aktuella svenska översättning av hans bok.
Den franska författaren Joseph Ponthus debutroman Vid bandet avslutas med att hans litterära alter ego får ett dystert besked av läkaren. De smärtor i ryggen han länge lidit av beror inte bara på hårt kroppsarbete, utan framför allt på en långt gången benmärgscancer.
ANDRA LÄSER