Svensk elbilsutvecklare lockar småinvesterare

För tio dagar sedan startade teamet bakom den svenska eldrivna stadsbilen Uniti sin gruppfinansieringskampanj. Målet var att få ihop 500 000 euro, och redan två dagar senare var 84 procent av målet nått.

Miniatyr. För att visa hur drivlinan fungerar finns en avskalad demonstrationsversion.
Startupteamet bakom Uniti har som mål att tillverka en futuristisk eldriven stadsbil med så mycket biologiskt material som möjligt. Alla teknologiska prylar har minimerats och mobiltekniken har utnyttjats så långt det är möjligt. Fordonet har kallats en Iphone på fyra hjul.
Dagens bilar är uråldriga och har i princip tillverkats på samma vis i många decennier. Det anser grundaren Lewis Horne och teamet bakom den svenska elbilen, ett stadsfordon som har lånat vissa drag från de rymdskepp vi sett på film. Uniti kommer enligt förhandsvisionen att vända upp och ner på elbilsmarknaden och skilja sig från allt vi sett tidigare.

Hampa och lin

Allt är inte färdigt. Just nu ska man börja bygga den första körklara prototypen, och den väntas bli färdig nästa år. Den är tvåsitsig, lätt, går endast på el och har ett batteri på 15 kWh. Räckvidden vid normal stadskörning anges till 150 km. Målet är att skapa en så hållbar och miljöneutral bil som möjligt, materialen inne i kupén är till exempel hampa och biokompositer med linfiber.
Om en månad avslutar Uniti sin globala gruppfinansieringskampanj. Precis som många andra spännande projekt kommer också det här att överträffa förväntningarna och locka fler småinvesterare än planerat. En lättviktig eldriven stadsbil som kombinerar hållbarhetstänk med en futuristisk förarmiljö och byggs av standarddelar som till stor del finns i butikernas lagerhyllor verkar vara mångas dröm.
På fyra timmar antecknade sig tillräckligt många finansiärer för att nästan 70 procent av målet skulle vara uppnått. Under det första dygnet droppade det stadigt in fler finansiärer som var villiga att satsa åtminstone minimisumman 500 euro.

Prototyp till våren

Den pågående finansieringsrundan kommer att bidra till att Uniti kan bygga den första produktionsklara prototypen av bilen under våren 2017.
Hela projektet fick sin början vid Lunds universitet i form av ett forskningsprojekt kring innovation. Teamet intresserade sig för den underliggande logiken i modern mobilitet, vilka problem som bör lösas på det området och vilka framväxande teknologier som kan fungera som bas för nästa generation av fordon.
– Vi tycker att gatorna i städerna inte behöver fyllas av fordon med tunga explosionsmotorer eller ens överdimensionerade elbilar, eftersom det i snitt sitter 1,2 personer i ett fordon vid korta distanser i låg hastighet, säger Unitis grundare och vd Lewis Horne. Att minimera energiåtgång och miljöpåverkan är ett av huvudmålen.
Uniti är helt fri från mekaniska länkar i styrning, gas och broms, allt styrs elektroniskt. Bland annat ska föraren kunna gasa, bromsa och svänga med en joystickliknande interaktiv spak som förs framåt, bakåt eller åt sidan. Uniti kommer också att kunna känna igen föraren på håll och öppna dörren automatiskt utan att det behövs någon nyckel.
Den första versionen av elbilen kommer att vara tvåsitsig med sätena i rad. Bilen ska ha en maxhastighet på 90 kilometer i timmen.
Tanken är att den ska vara ekologiskt hållbar under såväl tillverkning som transport. Därför har Uniti valt bort överflödig design och använder så miljövänliga material som möjligt.
– Det finns stora problem inom bilindustrin. Fler människor dör av förorenad luft än av bilolyckor samtidigt som vi har all teknologi för att motverka det. Vi vill göra en bil som folk vill ha och behöver, inte följa makroekonomiska trender som de stora aktörerna inom bilindustrin, säger Lewis Horne.

Centrum i Lund

Uniti-teamet är utspritt över hela världen men samlingspunkten är Lund där ett trettiotal personer arbetar på heltid med utvecklandet av bilen. Lika många medarbetare finns runt om i världen, och de är också involverade på mer eller mindre daglig basis.
– Vi tittade på ställen som Silicon Valley och London men fastnade för Lund. Här finns den bästa industriella designen och folk med en otrolig motivation. Därför är vi här, säger Lewis Horne.
All utveckling av Unitis hårdvara och mjukvara är öppen och patentfri. Det gör att vem som helst kan bidra till utvecklingsarbetet av fordonet. En linuxbaserad dator är bilens hjärna. Tanken är att Uniti ska symbolisera ett steg mot bilens utveckling till aktiv robot, även om den dimensionen än så länge begränsar sig till funktioner som redan finns i nya och lite dyrare bilar. Bilen ska kunna ta över vissa funktioner som att hålla ett säkert avstånd till andra fordon, och i framtiden själv söka upp den person som ska transporteras.
– Jag får ofta frågan vad jag gör om någon stjäl idén. Egentligen är det bara bra om någon gör det. Om teknologin finns för att utrota miljöproblemen som orsakas av bilar, varför inte uppmuntra folk till att göra det, säger Lewis Horne.
Den tänkta prislappen på en Uniti blir omkring 200 000 kronor, cirka 20 000 euro. Precis som Toroidion, den västnyländska superbilen med eldrift, är Uniti i prototypversion ett sätt att demonstrera en teknik som ska säljas på licens och som kan fungera i många olika sammanhang. På sikt kommer cityfordonets teknik att kunna utvecklas av många olika tillverkare.
ANDRA LÄSER