Arkeologiska utgrävningar vid Senatstorget hoppas på 1600-talsfynd

Museiverkets arkeologiska fälttjänster genomför utgrävningar på Senatstorget under hösten. Utgrävningarna hör ihop med renoveringen av torgets belysning.

Museiverkets arkeologiska fälttjänster genomför utgrävningar på Senatstorget under hösten.
09.09.2020 12:05 UPPDATERAD 09.09.2020 12:06
De arkeologiska utgrävningarna ska undersöka sex platser där man planerar att placera nya lyktstolpar. Vid torgets östra ända, utanför Statsrådet, förväntar man sig hitta avlagringar från Stortorget som härstammar från 1600–1700-talet. I närheten av universitets huvudbyggnad i den västra ändan kan det finnas delar av den gamla kyrkogården och kyrkan.
Helsingfors stad grundades 1550 och flyttades från Gammelstadsviken till sin nuvarande plats på 1640-talet. På Senatstorgets plats låg Helsingfors Stortorg med offentliga byggnader, ett bostadskvarter och en kyrka och kyrkogård. Efter en omfattande eldsvåda 1808 ändrades stadsplanen och de gamla byggnaderna revs. Helsingfors blev huvudstaden i Storfurstendömet Finland 1812.
Man kan röra sig normalt i området medan de arkeologiska utgrävningarna pågår.
2021 ska Senatstorget få nya lyktstolpar. Förutom de nya stolparna kommer en del av de gamla lyktorna finnas kvar, bland annat kring statyn av Alexander II.

ANDRA LÄSER