Ledare: SFP som vågmästare och måltavla

Tonen höjs då regeringssonderingen och förpostfäktningarna inför de egentliga förhandlingarna går upp i varv. SFP:s vågmästarroll väcker irritation och partiets agerande misstolkas på sina håll.

Anna-Maja Henriksson.
LedareTommy Westerlundtommy.westerlund@ksfmedia.fi
20.04.2023 12:00
”SFP håller på med ett politiskt spel, spänner musklerna och försöker utmäta maximal politisk vinst ur regeringsförhandlingarna”. Den synen finns både inom andra partier och antyds i vissa medier. Men är det verkligen så? 
SFP, liksom alla andra partier, eftersträvar givetvis bästa tänkbara resultat från regeringsförhandlingarna, men i det finns inget märkligt. Om partiet står upp för samma värderingar och politiska linjedragningar man gjort redan tidigare och som flera andra partier i princip borde kunna omfatta, så kan inte partiet beskyllas för ett smutsigt spel och utnyttjande av det läget som skapats. Det skulle vara märkligare om SFP, i jakt på makt, skulle pruta på tidigare viktiga principer.
Situationen just nu är lätt spänd då regeringssonderingarna går in i sitt första kritiska skede. Sonderaren Petteri Orpo ska utgående från de svar partierna har gett på hans frågor försöka ta fram en möjlig koalition för regelrätta regeringsförhandlingar. 

ANDRA LÄSER