Kan schakalen jagas? Politisk cirkus kring Finlands nya rovdjur

Jord- och skogsbruksutskottet ville genast bli kvitt guldschakalen som förra veckan för första gången dök upp i Finland. Men en miss i klassificeringen av arten gör att det nu är ett naturskyddsbrott att skjuta den rävlika nykomlingen.

De guldschakaler som förirrar sig till Finland kommer sannolikt vandrande över Karelska näset. Den här individen är däremot fotograferad norr om Beirut.
Så fort den allra första observationen av arten guldschakal verifierats i Rautavaara norr om Kuopio yrkade Jord- och skogsbruksutskottets ordförande Anne Kalmari (C) på att djuret ska skjutas. Kravet motiveras bland annat med att schakalen är en främmande art i Finlands natur och kan vålla fågelbestånden stor skada.
Men att jaga schakal är lättare sagt än gjort, och det beror på utskottets eget arbete i frågan. Bland annat Helsingin Sanomat skrev tidigare om den märkliga härvan, där de som vill göra sig av med schakalen verkar ha motarbetat sitt eget syfte. Hur arten klassificeras avgör vilka lagar som kan tillämpas på den, och det är här det gick snett.
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet, benar ut schakalproblematiken.
– Vi har länge vetat att schakalen förr eller senare skulle dyka upp. Därför ville vi på ministeriet att schakalen skulle klassificeras som vilt, och därmed omfattas av jaktlagen. Det hade gett möjligheter att fördröja schakalens utbredning i Finland, säger Niemi.

Varken vilt eller främmande

Men så blev det inte, för en majoritet inom Jord- och skogsbruksutskottet ville hellre att schakalen skulle klassas som en främmande art, för att därigenom kunna bekämpas som ett skadedjur. Problemet är att det inte är juridiskt gångbart, eftersom en schakal som självmant vandrar in i landet inte är en främmande art.
– Lagen om främmande arter i Finland grundar sig på EU:s förordning om främmande arter. Syftet är att bekämpa skadliga djur – till exempel minken och mårdhunden – som sprider sig utanför sitt naturliga utbredningsområde. Schakalen skulle alltså vara en främmande art om den introducerades i Finland. Men varken EU:s förordning eller den nationella förordningen betraktar arter som på naturlig väg vandrar in i landet som främmande, förklarar Niemi.
Centerns Anne Kalmari vill genast bli av med schakalen, men stöter på patrull.
Därmed kan förordningen om att bekämpa främmande arter inte tillämpas på den schakalindivid som vandrat in i Finland. Tvärtom skulle det nu vara ett naturskyddsbrott som ger böter eller upp till två år i fängelse att skjuta den.
Det var ingen som berättade för schakalen om nationsgränser, och trots att arten har en utmärkt hörsel hade den knappast lyssnat. Guldschakalen har funnits i Europa sedan urminnes tider, och som hos många andra hunddjur vandrar unga individer långa sträckor då de letar efter nya revir.
– Nu när man försatte tillfället att klassificera schakalen som vilt så att den skulle ha omfattats av jaktlagen, och den inte heller kan räknas som en främmande art, faller den automatiskt inom ramen för naturskyddslagen. Den här schakalindividen är alltså fredad, säger Niemi.

Röstade mot sig själv

Guldschakalen omfattas också av bilaga fem i EU-direktivet, som säger att arten kan jagas, men att man samtidigt måste vidta nödvändiga skyddsåtgärder för artens fortbestånd. Men det här gäller först då det finns en etablerad population i landet, inte för enstaka individer som förirrat sig till Finland.
– Inom jaktlagens ramar hade det därför varit möjligt att vidta åtgärder mot enstaka, invandrande schakaler. Men nu går det egentligen inte att göra något alls. Utskottet ville utrota schakalen som en främmande art, men missförstod juridiken, säger Niemi.
Det här utmynnade i en absurd situation då frågan kom till omröstning. De dåvarande regeringspartierna, Centern, Samlingspartiet och Blå framtid, delvis stödda av Sannfinländarna, röstade enligt Niemi mot regeringens ursprungliga förslag, som skulle ha klassat schakalen som vilt. Oppositionspartierna röstade däremot för regeringens förslag.

Effektivt rovdjur

Schakalen är en skicklig jägare. Den är bara något större än en räv, men beter sig som en varg i den meningen att den ofta jagar i flock.
Guldschakalen är något större än en räv, men betydligt mindre än en varg. Det opportunistiska rovdjurets starkaste fäste i Europa är på Balkanhalvön.
– En flock kan finkamma stora områden på ett mycket effektivare sätt än ensamma rovdjur. Det finns en risk för att de häckande fågelpopulationerna, som redan är hårt ansatta av mink och mårdhund, inte skulle tåla ytterligare ett rovdjur, säger Niemi.
Heikki Henttonen, professor i skogszoologi tror ändå inte att schakalen är en tickande bomb.
– Just den här individen har påträffats ganska långt norrut, och jag har svårt att tro att arten kan etablera sig i det inre av landet om vintrarna är någorlunda kalla och snörika. Däremot är det fullt möjligt att vi får en liten kustpopulation av schakaler, närmast i Nyland och Egentliga Finland, säger Henttonen.
I Estland finns redan en sådan population, som hållit sig till kusten och huserar nära våtmarker där många fågelarter häckar.
– Lokalt kan schakalen inverka negativt på fågelbeståndet. Jag tror ändå inte det innebär någon ekokatastrof om en liten stam etablerar sig i Finland. Schakalen tar också hjort- och rådjurskalvar, och i sydvästra Finland har man ju annars också velat minska hjortdjurens antal, säger Henttonen.

Katten gör större skada

De schakaler som eventuellt förirrar sig till Finland tar sannolikt vägen över Karelska näset.
– Teoretiskt sett kan de också tassa över isen från Estland, men det är farligt på grund av havsörnarna i området. Schakalen tar knappast den risken på öppen is, säger Henttonen.
Riku Lumiaro, rovdjursexpert på Finlands naturskyddsförbund, säger till HS att de som vill hindra schakalen och andra sydliga arter från att etablera sig i Finland främst borde koncentrera sig på att motarbeta klimatförändringen.
Lumiaro påminner också om att katten i nuläget gör mycket större skada än en ensam schakal: katter dödar årligen ungefär en miljon vilda djur i Finland.
Schakalen är helt ofarlig för människan.
Läs också: Schakalobservation på Emsalö? "Så där stor är inte en räv"

Guldschakalen

Guldschakalen (Canis aureus) är ett hunddjur och släkt med vargen. Arten är utbredd i Eurasien och bofast på Balkan sedan slutet av 1800-talet. Numera är den rätt allmän i Rumänien och Bulgarien, och förekommer också i Tyskland.
Nordens första guldschakal blev påkörd av en bil på Jylland i Danmark på hösten 2015. I Estland finns en reproducerande population med individer betydligt skyggare än sina sydligare artfränder.
Schakalen har ofta guldskimrande päls och den blir 60–75 cm lång (plus 20–30 cm svans), en mankhöjd på högst 50 cm och en vikt på 7–15 kilo. Därmed är den lite större än räven, ungefär som en liten schäfer.
Schakalen har längre ben än räven, men inte en lika yvig svans.
Källa: HBL-arkiv
ANDRA LÄSER