Sexbrottslingar måste straffas

Nu är det oerhört viktigt att vi fokuserar på offren och deras familjer. Det är viktigt att de får hjälp och stöd från alla håll.

Finland har återigen skakats av nya sexuella brott. I Uleåborg och Helsingfors har man gripit män med utländsk bakgrund misstänkta för sexuella övergrepp mot minderåriga.
Brott är brott. Finland är en rättsstat och rättsstatsprincipen måste respekteras. Gärningsmannen måste bestraffas. Våldtäkt och sexuella övergrepp är allvarliga brott för vilka den skyldige ska få hårt straff oavsett bakgrund och vem som gjort sig skyldig till brottet; invandrare, finländare eller någon annan.
För att kunna åstadkomma förändringar måste vi kunna öppet och ärligt tala om problemen. Men tyvärr har samhällsklimatet blivit så inflammerat att ingen vågar säga någonting. Denna tystnadskultur måste brytas. Svåra saker borde man kunna tala om öppet, ärligt, konstruktivt och modigt.
Det är dock bra att komma ihåg att inte stigmatisera någon grupp av människor bara för att en av dess medlemmar begått ett brott. Invandrarna själva är också mycket chockade över dessa incidenter och accepterar inte sådant beteende.
Det är av största vikt att information om hur kvinnor behandlas här i Finland ges till nyanlända. Vissa nyanlända har kommit hit från sådana kulturer där kvinnor och flickor ses som objekt och där våld mot kvinnor är helt normalt.
Nu är det oerhört viktigt att vi fokuserar på offren och deras familjer. Det är viktigt att de får hjälp och stöd från alla håll. Och förövarna ska få det straff de förtjänar. Det är lika viktigt att resurser ökas till poliser och andra säkerhetsmyndigheter så att medborgarna kan bibehålla sin trygghetskänsla.

Veronica Kalhori

Esbo

ANDRA LÄSER