Kolumn: Eftergifterna till Turkiet i anslutning till Natoansökan väcker oro

Sverige har ungefär 100 000 personer som tillhör den kurdiska diasporan. De löften som Finland och Sverige tvingades avge för att Turkiet inte längre skulle blockera ett Natomedlemskap är en fingervisning om hur utrikespolitiken i alliansen måste skruvas ned.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg poserar med Finland och Sveriges underskrivna Natoansökningar den 18 maj.
Sverige har ju haft en tendens att vara ett världssamvete när det gäller utrikespolitiken. Och inför den socialdemokratiska helomvändningen när det gällde Nato garanterade ledande politiker att kampen för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet mot ett kärnvapenhot skulle fortsätta precis som förr.

ANDRA LÄSER