Stora Enso utreder miljardinvestering i gammal pappersmaskin i Uleåborg

Om det går att konvertera en inaktiv pappersmaskin till högvolymproduktion av konsumentkartong är Stora Enso berett att investera upp till en miljard euro i Uleåborg.

Den första konverterade pappersmaskinen i Uleåborg kördes i gång i januari i fjol. Den investeringen kostade 350 miljoner euro.
I slutet av året räknar Stora Enso med att fatta beslut om en investering på mellan 900 miljoner och 1 miljard euro i Uleåborg. Stora Enso har tidigare erfarenhet av att konvertera före detta pappersmaskiner till produktion av förpackningskartong i Uleåborg.
I investeringen som nu utreds ingår konverteringen av en pappersmaskin och en arkningsanläggning. Dessutom inkluderar den förnyelse av massavedshanteringen, produktionsanläggningen för blekt kemitermomekanisk massa, sodapannan för biomassa och spillvattenanläggningen.
Tillverkningen av förpackningar för frysta och kylda livsmedel och drycker, och andra produkter som läkemedel och kosmetika, skulle i så fall kunna köras i gång 2025.
"Investeringen skulle möta den starka efterfrågan från kunder om att ersätta plast i förpackningar. I studien kommer vi att utvärdera lönsamheten kring den eventuella konverteringen, samt hur vi kan optimera synergieffekterna med den befintliga produktionen för att skapa en modern jätteanläggning i Uleåborg", säger Hannu Kasurinen som är chef för Stora Ensos förpackningsdivision i ett utskick.
När produktionen når sin fulla kapacitet beräknas försäljningsintäkterna för konverteringen stegvis nå en årlig nivå på 800 miljoner euro.
Genom den nya investeringen räknar koncernen med att kunna anställa 150–200 nya medarbetare vilket inkluderar logistik och underhåll.
Stora Ensos strategi är att investera i tillväxt för att stötta den starka efterfrågan på hållbara förpackningar. Det har snart gått ett år sedan Stora Enso meddelade att cellulosa- och pappersfabrikerna i Veitsiluoto utanför Kemi läggs ner eftersom efterfrågan på papper minskar. 550 anställda förlorade då jobbet.

ANDRA LÄSER