Så ser reglerna för folksamlingar ut i Europa

Coronaviruset har satt stopp för stora folksamlingar i många länder. Så här ser restriktionerna kring offentliga sammankomster ut i några länder i Europa.

Så ser reglerna för folksamlingar ut i de nordiska länderna.
Italien
I nuläget tillåts upp till 200 personer i konsertlokaler, biografer och teatrar inomhus och upp till 1 000 personer utomhus. Sedan i juni är vissa sportevenemang tillåtna, men utan åskådare.
Storbritannien
Idrottsevenemang tillåts, men utan publik. I övrigt skiljer sig reglerna åt i landet. I delar av norra England är det helt förbjudet att träffa medlemmar från andra hushåll i hemmet eller på barer och restauranger.
Spanien
Reglerna skiljer sig åt i landet. I Madrid är det förbjudet för över tio personer att träffas på barer och restauranger och lokalstyret uppmanar till förbud för alla sammankomster för över tio personer.
Frankrike
Folksamlingar på offentlig plats är begränsade till tio personer. Sammankomster med över 5 000 personer är förbjudna till åtminstone september.
Tyskland
Stora offentliga evenemang är förbjudna i hela Tyskland till slutet av oktober. I övrigt skiljer sig reglerna åt i landet. I Berlin får exempelvis 300 personer träffas inomhus och 1 000 utomhus.
Belgien
Från och med 29 juli och fyra veckor framåt har antalet personer som får träffas sänkts till 5 från 15. Offentliga evenemang har begränsats från 200 till 100 personer inomhus, och från 400 till 200 personer utomhus.
Sverige
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna. Det handlar till exempel om demonstrationer, teater, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.
Norge
Från och med 15 juni är det tillåtet med evenemang på allmän plats för upp till 200 personer. Det kan handla om idrottstävlingar, konserter, utställningar, opera, bröllop och begravningar.
Finland
Från och med 1 augusti är det tillåtet med offentliga evenemang för över 500 personer, förutsatt att riktlinjer för hygien och säkerhetsavstånd efterföljs. Finland var först ut i Norden med att tillåta så stora sammankomster.
Danmark
Förbud mot folksamlingar på över 500 personer gäller åtminstone augusti ut. I nuläget får 100 personer samlas men i helgen höjs gränsen till 200 personer.
Island
I slutet av juli skärptes coronarestriktionerna som en försiktighetsåtgärd. Då sänktes den tillåtna gränsen för offentliga sammankomster från 500 till 100 personer. Det gäller till den 13 augusti.
ANDRA LÄSER