Insändare: Issportcentret i Kvarnbäcken är ett viktigt framsteg för idrotten i Finland

26.02.2023 18:19
Ett unikt issportcenter har länge planerats i Kvarnbäcken. Projektet, som genomförs med privat finansiering, har haft ett brett stöd och under förra fullmäktigeperioden fick projektet nämndens och stadsstyrelsens stöd i Helsingfors. I januari motsatte sig emellertid en knapp majoritet i kultur- och fritidsnämnden en fortsättning för utvecklingsreserveringen för att bygga hallen.
Issportcentret har enorm betydelse för hastighetsåkningen på skridsko och konståkningen i Finland. Centret betjänar såväl motionsaktiviteter för barn och unga som toppidrott. Ifråga om hastighetsåkning skapar projektet den första inomhushallen för hastighetsåkning i Finland. Isbanorna erbjuder dessutom en avsevärd ökning av iskapaciteten för konst­åkare och juniorishockeyspelare.
Issportcentret skulle höja konst­åkningens träningsmöjligheter till en internationell nivå, så att det inte längre skulle krävas att åka utomlands för att träna. Också för oss isdansare är centret mycket viktigt, för att då kan vi träna i samma hall och behöver inte resa runt Helsingfors för is och danssalar. Centret erbjuder lösningar på problemet med för lite rörelse genom att erbjuda invånare i närområdet lättillgängliga motionsmöjligheter, till exempel skridskoåkning för allmänheten.
Issportcentret skulle höja konståkningens träningsmöjligheter till en internationell nivå, så att det inte längre skulle krävas att åka utomlands för att träna.
Olympiska kommittén har redan länge betraktat Kvarnbäckens issportcenter som det främsta av de nationella projekten för toppidrott. Centret har dessutom upptagits som ett nationellt betydande projekt för toppidrotten i Undervisnings- och kulturministeriets finansieringsplan för byggandet av motionsställen.
Alldeles i det sista skedet har ett förslag aktualiserats om att flytta hallen till Nordsjö. Detta skulle fördröja projektet med flera år eftersom flytten skulle kräva ytterligare utredningar och en ändring i detaljplanen. Dessutom har olika aktörer som litat på stadens tidigare beslut redan gjort investeringar för flera hundratusen euro, och till följd av flytten skulle en betydande del av dessa investeringar gå till spillo. Centret har planerats på dess nuvarande plats en lång tid tillsammans med tjänsteinnehavare vid Helsingfors stad.
Projektets syfte är att skapa världens mest ekologiska issportcenter. Centrets plats ligger vid utmärkta trafikförbindelser bredvid metrostationen, och enligt planerna kommer hallen att producera klimatneutral värme till Helens fjärrvärmenät. I Nordsjö skulle projektet inte kunna genomföras klimatneutralt eftersom det inte är möjligt att sälja spillvärme till fjärrvärmenätet där.
Den internationella konkurrensen inom toppidrotten blir allt hårdare, och oförglömliga blåvita idrottsupplevelser uppkommer inte av sig själva. För att finländska unga ska ha möjlighet att arbeta för sina idrottsdrömmar också i fortsättningen är det nödvändigt att beslutsfattarna starkt och ansvarsfullt engagerar sig för att skapa motionsställen på internationell nivå. Härnäst går centret vidare till behandling i stadsstyrelsen. Vi hoppas varmt att beslutsfattarna i Helsingfors stödjer motion och idrott och röstar för issportcentret.
Susanna Rahkamo, vice ordförande, Finlands olympiska kommitté; styrelsemedlem, International Skating Union, konståkare (EM-guld 1995)
Petri Kokko, konståkare (EM-guld 1995)
Juulia Turkkila, konståkare (EM-brons 2023)
Matthias Versluis, konståkare (EM-brons 2023)

ANDRA LÄSER