Pandemin har gjort att vi för första gången i viss mån uppmärksammar utifrån kommande arbetares bostadsvillkor

"Bostadspolitiken har varit central i den finländska historien, inte minst efter de senaste krigen då en stor brist på bostäder rådde särskilt i storstäderna."

Den sommaren tjänade jag storkovan. Under ett par månader stod jag vid ett rullande band och rensade fisk på en fabrik belägen på en atlantisk ö. Det här var under min studietid och tillsammans med andra gästarbetare var jag inhyst i en lokal som – om jag minns rätt – var ämnad för ungdomsläger. Vi var rätt många som delade kök och för matlagning ansvarade vi i tur och ordning.

ANDRA LÄSER