Nätverket Svenska nu jobbar för praktisk svenska

Det ska vara roligt och meningsfullt att lära sig språk. Det är grundtanken bakom nätverket Svenska nu som firar sitt 10-årsjubileum i år.

Gymnasieeleverna Anna Henriksson och Ville Vihersalo tillbringade en vecka i Sverige där de musicerade med jämnåriga svenskar.
På onsdagen lanserade Svenska nu ”Mitt Finland är ditt”, ett nytt videobaserat program för de finska skolorna. Programmet ska få eleverna att reflektera över identitet och mångfald.
– Vi vill framhålla att finländarnas identitet består av olika byggstenar. Till videon har valts personer med olika bakgrund och olika uttal, säger projektchefen Mikael Hiltunen.
Projektchefen Mikael Hiltunen och programkoordinatorn Ilona Salonen lägger stor vikt vid responsen från ungdomar.
Programmet är nätverkets satsning på Finlands 100-årsjubileum.
I samband med presskonferensen presenterade Svenska nu också ett upprop till kommunalvalskandidaterna i vilket man uppmuntrade kommunerna att erbjuda mera svenskundervisning. Krafterna bakom nätverket oroar sig över vilka följder det kan ha att alla kommuner inte erbjuder lång svenska.
– Fråntar man nya generationer möjligheten att läsa svenska, påverkar det deras möjligheter till fria val i framtiden. Det är svårt att komma in på den nordiska arbetsmarknaden om man inte kan svenska, säger Hanaholmens vd Gunvor Kronman.

Tilläggsresurs för lärarna

Svenska nu är det största enskilda av projekten under Hanaholmens paraply. Sedan nätverket inledde sin verksamhet år 2007 har man försökt etablera ett starkt samarbete med skolorna. Gunvor Kronman säger att den absolut största framgången är att skolorna har förtroende för projektet.
– Lärarna ser oss som en tilläggsresurs. Snart sagt varje skola där man undervisar i svenska känner till nätverket och många lärare använder våra fortbildningar.
Bland framgångarna nämner Kronman också att Svenska nu är det första rena språkprogram som den svenska regeringen gått med på att stöda i Finland och att EU belönat projektet med ett pris för best practice.
I framtiden ska Svenska nu fokusera på att nå ut till de svensklärare som ännu inte hittat nätverket och studerande som utbildar sig till svensklärare. När det gäller unga lärare måste man beakta nya utmaningar.
– Många unga klasslärare i dag har kanske inte läst svenska, säger Kronman.
Hanaholmens vd Gunvor Kronman säger att Svenska nu har fokus på muntliga kunskaper och på att språk alltid sker i en viss kontext.

Internationell aspekt viktigast

För att utveckla undervisningen i svenska är det viktigt att lyssna på målgruppen. I Svenska nu-verkstadskonceptet ingår det att man samlar in respons av eleverna.
Vad tycker ungdomar är mest motiverande i svenska studier?
– Den internationella aspekten, säger Anna Henriksson.
Hon är en av fem ungdomar från Vaskivuoren lukio i Vanda som deltar i Dream Academy Norden, ett musikprojekt i anknytning till Svenska nu-nätverket. Eleverna har nyligen besökt vänskolan Gymnasieskolan Spyken i Lund.
– Jag var lite rädd för att använda svenska som arbetsspråk. I Sverige lärde jag mig att det inte är någon katastrof om jag säger lite tokigt, det viktigaste är att folk förstår, säger hon.
De finska ungdomarna var också positivt överraskade över hur mycket de hade gemensamt med svenskarna.
– Vi var på samma våglängd och kom bra överens, säger Eero Pääkkönen.
Ville Vihersalo medger att han kanske inte varit så motiverad att lära sig svenska tidigare och valt så få svenska kurser som möjligt. Han tyckte ändå att musikprojektet verkade skoj. Efter Sverigeresan är motivationen högre. Svenskarna gjorde ett gott intryck också som människor.
– Främmande personer kunde le mot en och hälsa på en på gatan. Sådant händer inte i Finland, säger han.

ANDRA LÄSER