Ledare: Fallerar superskurkarnas favorit, Credit Suisse?

Det återkommande problembarnet Credit Suisse hänger på fallrepet. Finns här fröet till en ny finanskris, håller bankfrossan på att smitta av sig? Och vem ska täppa till hålen i balansräkningen, innan skutan seglar i sank?

Storbanken Credit Suisse håller på att kollapsa, enligt marknadsrykten. Frågan är vilka följdverkningar det i så fall kan få inom den europeiska bankvärlden.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
16.10.2022 11:01
Zürich har ett centralt men ändå skyddat läge, mitt i Europa. Därför blev staden en historisk tillflyktsort för förföljda protestanter, med ekonomiska impulser i resväskan. I dag är staden ett av världens ledande center för finans- och bankverksamhet.
En av kronjuvelerna är Credit Suisse, Schweiz näst största bank, som anses globalt systemviktig av tillsynsmyndigheten Financial Stability Board i Basel. Banken är notorisk för sin strikta sekretess, och därför eftersökt av ljusskygga kunder som vill slingra sig undan skattmasen.
Nu kraxar olyckskorparna på alla handelsgolv och vid varje skärm: är det förkylt med tanke på Credit Suisses långsiktiga finansiella ställning? Kostymnissarna har kastat sig över telefonerna, och har fullt upp med att övertyga stora kunder, investerare och andra viktiga motparter om att man står på stadig fot.

ANDRA LÄSER