Insändare: Har Posten tillgång till myndigheternas dataregister?

Postens undermåliga service har blivit en följetong i HBL. I fjol på sensommaren fanns insändare om hur olika Posten fungerat beroende på om avsändaren använt finsk eller svensk adress. Ansvarig minister för Posten är Tytti Tuppurainen, får se om hon går till historien som medskyldig till pappersmediernas undergång i Finland. Exempelvis Talouselämäs fredagsnummer har jag fått tisdag eftermiddag. Kortare tid till nästa tidning – om den kommer i tid! Om det motsatta skrev Helsingin Sanomat (11.6), Storbritanniens (privata) Royal Mail delar ut post sex dagar i veckan.
I HBL (26.5) berättade Louise Lönnberg att hon och hennes man aldrig fick sina förhandsifyllda skattedeklarationer och Markus Lång informerar (HBL 1.6) att Skatteverkets brev i huvudstadsregionen delas ut av Jakeluyhtiö Suomi Oy, alltså inte av Posten. Skatteverket prioriterar inte Posten! I HBL (7.6) skriver Merete Jensen om hur en maskintextad etikett hade klistrats på med samma adress som redan fanns. Nyligen råkade jag ut för liknande, i mitt fall hade adressen bytts från finska till svenska (detta i Esbo). Jensen hade också fått ett brev där en maskintextad etikett med hennes avlidna mors namn hade klistrats på.
Nu kommer poängen för denna insändare, myndigheternas dataregister och frågan om vem som har tillgång. För två år sedan förnyade jag körkortet och två veckor senare fick en av döttrarna ett textmeddelande (på en lördag) om att körrätten har godkänts. Förra våren bytte hon adress och då fick jag meddelande av Elisa att bolaget noterat min nya adress.
Jag sände den 5 mars 2021 e-mail till Timo Harakka, Anu Talus och Anna-Maja Henriksson. Kommunminister Sirpa Paatero svarade, skrev att hon ansvarar även för hela statsadministrationen och offentliga ICT, det vill säga nuvarande digi- och befolkningsdataverket. Chefdirektören Janne Viskari fick samma e-mail, sände mig ett svar där han säger att jag har rätt att klaga och närmare info för att göra klagomål går att söka.
Jag har inte fått någon ny information på förväxlingen mellan mig och min dotter. Frågan är om Postens klisterlappar har undermålig koppling till digi- och befolkningsdataverket. Tytti Tuppurainen har kvitterat mottagandet av min e-mail men inte svarat på frågan om klisterlappen.
Ralf Arvonen, Esbo
ANDRA LÄSER