Här är vinnarna och förlorarna när pensionsslussen slopas

Regeringen har beslutat att pensionsslussen ska avskaffas helt före 2025. På det stora hela vinner samhället på förändringen, men enligt professor emeritus Guy Ahonens beräkningar kommer en del äldre personer falla mellan stolarna.

Avskaffandet av pensionsslussen är en av regeringens sysselsättningsfrämjande åtgärder för personer över 55 år.
18.12.2020 18:13 UPPDATERAD 18.12.2020 18:14
–  Pensionsslussen har varit ett fördelaktigt arrangemang för de som omfattats av systemet, säger Guy Ahonen, professor emeritus i personalekonomi.
Regeringen beslöt i torsdags att slopa den så kallade pensionsslussen som en sysselsättningsåtgärd. Pensionsslussen innebär att äldre arbetstagare som förlorar jobbet kan hålla den inkomstrelaterade arbetslöshetspenningen ända till pensioneringen. Det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet har räknats som inkomst när man räknar ut pensionen.
–  Det stöd som i fortsättningen kommer att betalas ut till arbetslösa som missar slussen räknas inte som pensionsbildande inkomst. Pensionsbortfallet blir en konsekvens av regeringens beslut.
Systemet infördes på 1980-talet, vilket enligt Ahonen var en kortsiktig lösning på den höga arbetslösheten bland äldre. Efter det har man flera gånger försämrat villkoren och åldersgränsen har hela tiden flyttats närmare pensionsåldern.
Många undersökningar har visat att det här arrangemanget ökar arbetslösheten. Ahonen nämner två orsaker.
–  Arbetsgivarna har med gott samvete kunnat komma överens med sina äldre arbetstagare om uppsägning för att de så småningom kommer in i pensionsslussen. Löntagarna har i sin tur kunnat acceptera arbetslöshet eftersom det inte har lett till något stort inkomstbortfall.

Vinnare och förlorare

Finansministeriet har utvärderat vilken effekt beslutet får på sysselsättningen, och bedömer att det leder till 10 300 färre arbetslösa. Förändringen gäller inte personer som redan beviljats tilläggsdagar med inkomstrelaterad arbetslöshetspenning.
Ahonen säger att många som befinner sig i pensionsslussåldern upplever förändringen som hotfull, och för vissa kommer den att innebära en sämre ekonomi.
–  Lagförändringens förlorare blir de personer som trots den här åtgärden blir uppsagda som 60-plussare. Dessa får i stället endast basstödet om de är arbetslösa fram till pensionen. Enligt mina uppgifter kommer situationen att försämras klart för ungefär 5 000 personer, säger Ahonen.
Däremot kommer de här personerna att kunna få en del av den allmänna sociala tryggheten, enligt Ahonen. Därför tror han inte att den direkta förlusten är så stor som den nu ser ut. Den indirekta förlusten i och med pensionsbortfallet ökar den totala förlusten.
Men de flesta av dem som skulle ha kunnat omfattas av pensionsslussen kommer inte att bli arbetslösa.
–  Vinnaren är samhället i stort och de äldre arbetstagarna överlag.

Felaktiga uppfattningar

Ahonen säger att det finns många felaktiga uppfattningar gällande äldre arbetstagares produktivitet. Arbetsmarknadsorganisationerna förhåller sig positiva till att slopa systemet, medan enskilda arbetsgivare är mer skeptiska.
–  Arbetsgivare i Finland har börjat betrakta arbetstagare över 55 år som mindre produktiva än yngre. I och med lagförändringen får de helt enkelt finna sig i att ha kvar de – enligt dem – mindre produktiva löntagarna.
–  Man kan säga att det blir mer skamligt att säga upp en äldre arbetstagare i fortsättningen, fortsätter Ahonen.
Det finns undersökningar som visar att äldres inverkan på organisationens produktivitet är mera komplicerad än den direkta. De äldre påverkar ofta sammanhållningen på ett positivt sätt och är mer lojala mot sin arbetsgivare, tillägger Ahonen.

Välbefinnande på arbetsplatsen

I och med att det blir mindre acceptabelt att säga upp äldre, måste arbetsgivarna i större utsträckning fundera på hur man kan se till att alla löntagare faktiskt har förutsättningar att vara produktiva och att välbefinnandet på arbetsplatsen ökar.
–  Man ska vidta åtgärder som berör hela arbetsplatsen, och inte rikta in sig på enskilda grupper. Åtgärder som rör hela personalen är de mest effektiva. I samma veva kommer även de äldre att må bättre.
Ahonen tror att övergången till det nya systemet i liten utsträckning kan bidra till att folk i pensionsslussåldern kan känna sig utsatta för misstankar om att de skulle försämra lönsamheten.
–  Jag tror att en del äldre också nu känner sig diskriminerade på sin arbetsplats på grund av sin ålder. Den här känslan kan nog öka för en tid.
Ett sätt att undvika det här är att föra fram äldre arbetstagares positiva inverkan på en arbetsplats.

Vad är pensionsslussen?

Arbetslösa får i vanliga fall inkomstrelaterat arbetslöshetsstöd i högst 500 dagar, vilket innebär att deras inkomst sjunker relativt lite. Efter dessa femhundra dagar övergår de till basdagpenning som är lägre än det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet.
Pensionsslussen innebär att de arbetstagare som närmar sig pensionsåldern kan få inkomstrelaterat arbetslöshetsstöd fram till pensionen.
I dag har en arbetslös person som är född 1961 eller därefter rätt till tilläggsdagar vid 60 års ålder.
Regeringen har beslutat att systemet ska vara helt avskaffat 2025. Från och med 2023 ska kraven för systemet börja skärpas.

ANDRA LÄSER