Aktia räknar med att hålla fjolårsnivån

Aktias strategi håller trots att banken redan tidigare meddelat om sänkta marknadsutsikter. Bankens rörelseresultat för årets sex första månader var drygt 38 miljoner euro som är något sämre än samma period 2021.

De världspolitiska läget pressar också Aktias resultat, men banken räknar med att det i år ska ligga på samma nivå som i fjol.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
05.08.2022 08:55
Aktias vd Mikko Ayub säger i bankens börsmeddelande att årets första sex månader präglades starkt av en fortsatt oro på finansmarknaden. Kriget i Ukraina, den globala inflationen och centralbankernas åtstramade penningpolitik kastade enligt honom en skugga över de ekonomiska utsikterna och pressade aktiemarknaden. 
"Den snabba räntehöjningen som började i början av året samtidigt som aktiemarknaden sjönk har varit mycket exceptionell", säger Ayub i meddelandet.
Det globala läget har också påverkat Aktia. Vd:n konstaterar att värdet på de förvaltade tillgångarna sjönk under det andra kvartalet på grund av negativa värdeförändringar trots att nettoteckningarna var positiva. Marknadsvärdet på livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj minskade också. 
"Eftersom marknadsutsikterna för resten av året är mycket osäkra meddelade vi tidigare att vi beslutat att sänka utsikterna för 2022. Nu estimerar vi att det jämförbara rörelseresultatet för 2022 kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2021. Eftersom förra året var utmärkt i resultathänseende och Aktias kärnverksamhet fortfarande utvecklas i enlighet med strategin, har jag stort förtroende för framtidsutsikterna för bolagets affärsverksamhet. Jag ser inte heller något som skulle ha ändrat grundantagandena i vår strategi" säger Ayub i börsmeddelandet.
Han understryker att det i Aktias kreditportfölj inte finns några betydande direkta risker i anknytning till krigsområdet. Inte heller Aktias egna fonder har några direkta placeringar i Ryssland, och Aktia har upphört med nyförsäljningen av andra aktörers fonder som huvudsakligen placerar i Ryssland.
Aktias jämförbara rörelseresultat för årets två första kvartal var 38,2 miljoner euro mot 39,9 miljoner för samma period 2021. 
Kreditförlustreserveringarna ökade med 2,4 miljoner euro under årets andra kvartalet men Aktia betecknar nivån som måttfull.

Fakta

Aktia januari-juni 2022
Rörelseresultat 38,2 miljoner euro (30,9 miljoner 2021)
Räntenetto 50,9 miljoner euro (49 miljoner 2021)
Resultat per aktie 0,43 euro (0,45)
Källa: Aktias delårsrapport

ANDRA LÄSER