Ny och nygammal tar plats i SFP-gruppen

Medan Jörn Donner gick och lade sig klockan nio på valkvällen och läste i tidningen följande dag om sitt inval, var kvällen en nagelbitare in i det sista för Silja Borgarsdóttir Sandelin. Nu tar de båda plats i SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors.

Fullmäktigekolleger. Silja Borgarsdóttir Sandelin och Jörn Donner tar plats i Helsingfors stadsfullmäktige.
10.04.2017 17:22 UPPDATERAD 10.04.2017 17:23
Tre röster skiljer dem åt – Jörn Donner blev invald i Helsingforsfullmäktige med 969 röster medan Silja Borgarsdóttir Sandelin fick nöja sig med 966. Det var ändå nästan fyra gånger så många röster som hon fick i förra kommunalvalet.
– Men jag tycker nog vi båda kunde ha fått över tusen röster i alla fall, säger Jörn Donner.
Det fick Donner då han första gången ställde upp och blev invald i stadsfullmäktige nämligen, år 1968, men då för DFFF.
– Skillnaden mellan då och nu är mindre än man tror, de kommunala angelägenheterna har inte ändrats så mycket. Det handlar om samma saker, utom nu då den töntiga vårdreformen som gör att kommunerna förlorar sin makt över vårdfrågorna.
Donner har tre svar på vad han vill arbeta för som ledamot av Helsingfors stadsfullmäktige:
– Kultur, kultur och kultur.
Donner nämner Kabelfabriken, det planerade Dansens hus, Centrumbiblioteket och Gasklockan i Södervik som exempel på goda kulturprojekt – och Guggenheim som exempel på ett dåligt, som lyckligtvis inte blev av.

Våga satsa

Borgarsdóttir Sandelin tar för första gången plats i fullmäktige, men har suttit med i idrottsnämnden och var en kort tid ordförande för Helsingforskretsen.
– Så på det sättet har jag fått lite kläm på Helsingforspolitiken. Nu skulle jag gärna utvidga fältet för egen del, hela friskvårdsbiten blir ju kvar i kommunerna också efter vårdreformen och till exempel bildningssidan är väldigt viktig.
SFP hör inte till de stora aktörerna, men – och just därför – är det viktigt att ha vissa positioner och hålla ställningarna, säger Borgarsdóttir Sandelin. Det gäller stadsstyrelsen förstås, men också de nya supernämnderna som grundas då nämnder och verk slås ihop i Helsingfors organisationsreform.
Borgarsdóttir Sandelin betonar vikten av att staden har en hållbar ekonomi.
– Så kan vi också bekosta välfärden. Men det ska också vara ekologiskt hållbart, och Helsingfors ska vara en föregångare på nya gröna lösningar. Det är viktigt att våga satsa, då kan vi växa och vara en attraktiv stad också internationellt.
Under kampanjen är det många som velat diskutera skola, dagvård, men också ett hurdant samhälle vi ska ha.
– Vilka värderingar ska vi ha, ska Finland och Helsingfors vara öppna eller slutna samhällen? Det är en hälsosam diskussion att föra. Många har till exempel velat diskutera de papperslösa och flyktingarna. Själv tycker jag att Helsingfors ska vara en stad som tar hand om alla människor i nöd. Det är en värdefråga, hur ska vi ha det – ska dörren vara stängd eller öppen mot omvärlden?
Borgarsdóttir Sandelin, Donner och Eva Biaudet är nya i SFP-gruppen efter maktskiftet, även om de två senare med fog kan kallas nygamla i sammanhanget. De två övriga av SFP:s fem mandat i fullmäktige togs av Marcus Rantala och Björn Månsson.
Av nuvarande bemanning ställde Gunvor Brettschneider inte upp för omval, medan Laura Finne-Elonen och Jan D. Oker–Blom hämnade på reservplats.

ANDRA LÄSER