Enkät visar: Restriktionerna har drabbat finländarna ojämlikt

Coronarestriktionerna har drabbat olika befolkningsgrupper och aktörer inom näringslivet ojämlikt. Det visar resultatet av en färsk enkät finländarna svarat på.

Coronarestriktionerna har drabbat bland annat restaurangbranschen hårt, men också kulturbranschen har ofta rutit till om restriktionerna.
Mer än hälften av finländarna anser att coronarestriktionerna drabbat olika befolkningsgrupper ojämlikt. Endast en tredjedel anser att restriktionerna varit jämlikt fördelade. Det framkommer i en enkät utskickad av Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra). Enkäten skickades ut i maj och besvarades av mer än 1 000 personer.
Rentav 74 procent av 18–79-åringarna som svarade på enkäten anser att restriktionerna fördelats ojämlikt inom näringslivet. Bara en liten del är av motsatt åsikt.
Speciellt de som röstar på Samlingspartiet och Sannfinländarna anser att restriktionerna inom näringslivet inte varit rättvist fördelade. Av Samlingspartiets väljare ansåg 86 procent att restriktionerna inte har varit jämlikt fördelade och av Sannfinländarnas väljare var andelen 83 procent.
Däremot var de som röstar på Socialdemokraterna och Centern mer neutrala, men även de flesta av dem anser att restriktionerna inte varit jämnt fördelade inom näringslivet.
I Nyland anser bara 8 procent att restriktionerna inom näringslivet varit jämnt fördelade. I södra Finland, exklusive Nyland, är andelen personer som tycker att restriktionerna varit jämnt fördelade klart högre, kring 20 procent. Samma gäller norra och östra Finland.

Ekonomiskt har få gynnats

Två tredjedelar anser att den egna ekonomiska situationen hållits stabil. Enbart 20 procent tycker att den egna ekonomiska situationen försämrats en del eller märkbart.
Dryga 10 procent har gynnats ekonomiskt under pandemin. Pandemin har drabbat de som enbart har basutbildning hårdare än personer som är akademiskt utbildade.
Antti Kivelä, tidigare direktör för Sitra, säger att man utifrån enkätens resultat kan dra slutsatsen att det på olika områden i landen, exempelvis på landsbygden och i städer, finns olika upplevelser och synpunkter om krisen. Enligt Kivelä kan olika levnadsvanor hjälpa oss att hantera förändringar och kriser.
– Urbaniseringen är en global megatrend. Trots det har coronakrisen sannolikt förändrat vardagen mer i städerna än i glest bebyggda områden, både i Finland och i världen, säger Kivelä.
Enligt Kivelä kunde en av Finlands tillgångar möjligtvis vara att människor kan bygga upp sin vardag också utanför större tillväxtcentra.
– Också i den här stunden tillbringar en stor del av finländare sin tid på sommarstugan, säger han.
ANDRA LÄSER