Pekka Haavisto nöjd med repatrieringen av barn och vuxna från al-Hol

Utrikesminister Pekka Haavisto ser det som ett gott resultat att så pass många barn har kommit hem från al-Hol till Finland, jämfört med andra europeiska länder. Han öppnar för att fler barn, och därmed sannolikt också vuxna, repatrieras.

Utrikesminister Pekka Haavisto säger att de fyra kvinnor med barn som har anlänt till Finland på egen hand, via Turkiet där de fått konsulär hjälp, har gjort en mycket farlig resa. – Vi ska vara lyckliga över att inga barn har dött.
Pekka Haavisto (Gröna) säger att han fick besked om den konkreta repatrieringen av sex barn och två vuxna kvinnor från al-Hol i fredags. I det skedet förde han informationen vidare till regeringspartierna och riksdagens utrikesutskott.
Medveten om förhandlingarna har han varit under hösten, och hörde för första gången om den under våren, men säger att han har varit beroende av den information som specialsändebudet Jussi Tanner har gett.
Haavisto kommenterade söndagens repatriering till journalister på måndagen, vilket flera medier sände på sina sajter.
På frågan om Finlands linje har ändrat, när nu också vuxna har hjälpts hem, svarar Haavisto att den är i enlighet med det beslut som regeringen fattade för ett år sedan.
– Om barnens bästa kräver det kan det vara så att vårdnadshavaren kommer med.
Han påminner om att kurdiska myndigheter inte har tillåtit att enbart barnen tas hem och att det handlar om att det säkert handlar om att väga olika aspekter mot varandra – formulerat så att det är tydligt att han avser att det handlar om myndigheternas, inte regeringens avgörande. Detta också som en markering mot oppositionen som riktat kritik mot regeringen, även om exempelvis Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo mildrade den redan under söndagen.
Kvar finns femton finländska barn och cirka fem mammor. Oklart är om de alla vill återvända till Finland, men Haavisto säger att avsikten är att ta hem dem.
– Det är inte rätt hålla barn i läger som i al-Hol, det är inte en hälsosam omgivning för barn.
Till dem som anser att barnen skulle kunna skiljas från sina mammor, säger han att han i fredsarbete lärt sig devisen att man "inte ska hata sina fienders barn".
Läs också: Finländska "Sanna” reste till IS-området – nu vill hon tillbaka till Finland

Rättegångar på plats?

Pekka Haavisto säger att den som anslutit sig till IS eller åkt till ett område där IS ideologi dominerat, sannolikt i något skede varit radikaliserade och eventuellt fortfarande är det. Enligt honom är det viktigt att myndigheterna följer med detta, och han säger att polis och säkerhetsmyndigheter har följt situationen tätt.
Han säger sig ändå ha uppfattningen att många också har omvärderat sin syn när det så kallade kalifatet fallit.
Har det begåtts brott, eller begås det brott här, ska personerna ställas till svars för det menar Haavisto.
De kurdiska självstyrelsemyndigheterna har fört fram planer på rättegångar som skulle hållas på plats. Det här efter att tanken på en internationell tribunal inte har gått vidare. Finland förhåller sig avvaktande, vilket Haavisto förklarar med att Finland till exempel inte kan acceptera dödsstraff, om det skulle vara aktuellt.
Pekka Haavisto säger att hans uppfattning är att kurdiska myndigheter inte har släppt i väg kvinnor som man vill rikta rättsliga åtgärder mot.

ANDRA LÄSER