Forskare: Snart är de flesta coronafallen av den brittiska varianten

Enligt de modeller som Institutet för hälsa och välfärd gjort upp kommer den brittiska virusvarianten att ta över, oberoende av restriktioner. Det kommer ske runt maj, men med vaccin kan dödligheten ändå sjunka till nära noll.

Då vaccinationsprogrammet framskrider och de äldre utvecklar skydd mot covid-19 kommer också dödligheten att sjunka rejält, förutspår Institutet för hälsa och välfärd.
Den brittiska coronavirusvarianten kommer att bli den dominerande varianten oberoende av vilka åtgärder myndigheterna vidtar, enligt Institutet för hälsa och välfärds matematiska modeller. Institutet presenterade modellerna på ett webbinarium på tisdagen.
– Förekomsten av den ursprungliga varianten minskar, men den brittiska varianten ökar. Detta bekräftas av data från Danmark. Danmarks coronarestriktioner har inte inverkat på spridningen av den brittiska varianten, säger forskaren Anna Suomenrinne-Nordvik.
Enligt henne är förklaringen enkel. Den brittiska varianten är kring 50 procent mer smittsam. Detta leder till att den brittiska varianten kommer att bli den dominerade varianten i Finland inom 3–4 månader.
Institutet har prövat sina modeller med olika parametrar. Bland annat har man prövat hur ytterligare restriktioner inverkar på spridningen. Resultaten kan låta dystra, men det är värt att minnas att de inte är absoluta sanningar.
– Ytterligare restriktioner kommer inte att stoppa spridningen av den brittiska varianten, men eventuellt dämpa den något. Efter att restriktionerna avvecklas kommer viruset att fortsätta sprida sig, säger Suomenrinne-Nordvik.
Institutets modeller bygger på matematiska uträkningar som inte beaktar alla faktorer. Bland annat beaktar modellerna inte den ökande vaccinationsgraden eller eventuell säsongsvariation i virusspridningen.

Dödligheten minskar

Däremot har vaccinationsprogrammet goda chanser att minska dödligheten i sjukdomen covid-19 som orsakas av coronaviruset till nära noll. Det verkar också som om det är en bra idé att förlänga tiden mellan den första och den andra vaccinationsdosen.
– I vanliga fall ökar vaccinets effektivitet om tiden mellan doserna ökar. Ju längre det dröjer mellan doserna, desto mer immunitet hinner kroppen utveckla på egen hand, säger specialforskaren Simopekka Vänskä.
I Finland har man tills vidare utgått från att doserna ges med tre veckors mellanrum, enligt tillverkarens instruktioner. Flera andra länder har frångått den här modellen.
– Om vi ökar på tiden mellan den första och den andra dosen kan hela befolkningen ha fått minst en dos fram till vecka 35, utan att det inverkar på vaccinationen av riskgrupperna – som redan kommit i gång, säger Vänskä.
Han påpekar att den absolut största gruppen av personer som dör i covid-19 är äldre personer. Risken att dö av viruset ökar exponentiellt med åldern. När alla äldre personer har vaccinerats kommer den totala dödligheten att minska betydligt.
Därefter kommer även behovet av sjukhusvård att minska. Risken att bli intagen på sjukhus på grund av coronaviruset ökar linjärt med åldern. När de näst äldsta åldersgrupperna vaccinerats kommer de intagna att bli färre.
ANDRA LÄSER