Sakkunnigorganisation: Teatervetenskapen hotad i Finland

Snart kan det bli slut på att studera teatervetenskap som ett enskilt huvudämne vid Helsingfors universitet. "Helsingfors universitet kan inte rädda hela landet", säger dekanus.

Pirjo Hiidenmaa, dekanus vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, menar att alla universitet behöver dra sitt strå till stacken.
Ledningen för Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet har meddelat att man förbereder ett förändringsförslag som kan innebära att de nuvarande fem huvudämnena inom konstforskning vid universitetet slås ihop till en gemensam studiehelhet.
För tillfället erbjuder universitetet enskilda studieämnen i film- och tv-forskning, estetik, musikvetenskap, allmän litteraturvetenskap och teatervetenskap.
I början av december publicerar sakkunnigorganisationen för scenkonst i Finland, Tinfo, en intervju med Hanna Korsberg som är professor i teatervetenskap vid Helsingfors universitet. Rubriken är mycket allvarlig: “Teatervetenskapen hotad i Finland”.
Enligt planerna som kan träda i kraft inför höstterminen 2023 ska teatervetenskapen inte längre gå att studera som huvudämne ända från kandidatprogram till doktorsnivå. Beslutet lär fattas av fakultetsrådet i januari 2022.
– Jag hoppas verkligen att vi inte får det här beslutet i januari, men jag tror vi måste förbereda oss på att det kan hända. Det skulle vara en katastrof för teatervetenskapen i Finland, säger Korsberg till HBL.

Resurser finns inte

Fram tills 2019 har det varit möjligt att studera teatervetenskap i både Helsingfors och Tammerfors. För tillfället är Helsingfors universitet det enda universitet kvar där man kan studera teaterkonst, dans, cirkus och performancekonst på akademisk nivå.
Pirjo Hiidenmaa, dekanus vid Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, säger att det är frågan om helt normal utveckling av studieutbudet. Studieprogrammen kontrolleras med tre års mellanrum.
– Inom teatervetenskapen har vi fram tills nu satt mycket resurser på utomstående personal som varit timanställda lärare, och vi har inte ekonomiska möjligheter att fortsätta göra det. Vi kan inte erbjuda studier om vi inte har personal som kan ansvara för dem.
– Det är intressant att när andra universitet slutar erbjuda teatervetenskap och andra studieämnen blir Helsingfors universitet den sista bastionen som måste skydda ämnen som hotas. Men vi får ändå inte mer resurser för att rädda dem som inte kan studera sina ämnen i Tammerfors, Joensuu, Jyväskylä eller Åbo, säger Hiidenmaa.

Konstforskningen viktig för samhället

Hiidenmaa säger att det behövs nationellt samarbete och ansvar för studieområden där man märker att det inte finns pengar för löner åt lektorer och professorer, eller där studerandena inte räcker till.
– Helsingfors kan inte rädda hela landet.
Teatervetenskapen har en fast anställd lektor och professor Hanna Korsberg som båda kommer fortsätta undervisa och forska inom fakulteten.
Korsberg berättar att kandidatprogrammet i konstvetenskap under de senaste åren har lockat omkring 800 sökande där omkring 50 erhållit studieplats. Till magisterprogrammet, som endast haft plats för fem studerande, har man lockat omkring 50 sökande årligen.
"Det skulle vara en katastrof för teatervetenskapen i Finland", säger Hanna Korsberg, professor i teatervetenskap vid Helsingfors universitet, om förändringarna som kanske kommer att införas.
– Ingen vill lägga ner något studieämne, vi är alla av åsikten att alla inom konstforskningen har en viktig funktion i samhället. Den här utvecklingen berör många andra studieområden också: språkstudierna och översättningskunskapen har tvingats minska sina utbud, inom litteraturen har man skurit ner på kurser. Jag hoppas det inte finns en bild av att just konstområdena är särskilt drabbade inom universitetet eftersom det här ingår i en allmän utveckling. Även andra fakulteter har behövt fundera i samma banor.
– För att vara teaterhistoriker tänker jag väldigt mycket på framtiden. Och frågan är om det kommer att finnas människor i framtiden med expertkunskaper inom teaterfältet och som kan utföra viktigt jobb som sakkunniga och forskare? säger Korsberg.

ANDRA LÄSER