Museernas biljettintäkter har ökat betydligt på tio år

Det har blivit både dyrare och populärare att gå på museum. En allt större del av museernas verksamhet finansieras genom biljettintäkter.

Det är allt mer populärt att gå på museum. Här besöker elever från Vasa övningsskola Ateneum i Helsingfors 2018.
Inkomsterna från biljettförsäljningen har ökat massor. Under ett årtionde har biljettintäkterna stigit med 174 procent från 10 miljoner 2010 till 28 miljoner 2019.
Finlands Museiförbund skriver i ett pressmeddelande att den största orsaken till de ökade biljettintäkterna är att antalet museibesökare har ökat. Det har skett särskilt efter att Museikortet togs i bruk 2015. Biljettpriserna har också stigit i medeltal från 4,8 euro 2010 till 7 euro 2019.
Det är en längre trend att museerna finansierar sin verksamhet i allt större grad genom egna inkomster. Förra året täckte museernas egna intäkter en femtedel av museernas kostnader. År 2010 var den motsvarande andelen 14 procent.
ANDRA LÄSER