Stugliv är farligt – olyckorna ökar särskilt inom en populär aktivitet

Eldsvådor som inträffar i de mycket populära badbaljorna är på uppgång.

Antalet olyckor på sommarstugan har ökat, visar en enkät som försäkringsbolaget Lokaltapiola har gjort.
Olyckorna hänger ihop med att finländarna tillbringar mer tid på stugan.
Under 2021 inträffade 25-30 procent fler olyckor på en sommarstuga än 2019.
"Olyckorna har faktiskt ökat. Vanligtvis handlar det om att någon faller eller halkar. Mest farliga är däremot brännskador och djupa sår, och värst är olika bränder. Alla de här kan man förebygga", säger utvecklingschefen Antti Määttänen på Lokaltapiola i ett pressmeddelande.
Han understryker att det lönar sig att se till att belysningen är i skick och att gångarna är fria från bråte så att ingen faller eller halkar.
Lika viktigt är det att se till att skorstenarna är sotade och byggda på rätt sätt.
"Efter att man tänt elden finns det skäl att övervaka att skorstenen drar ordentligt."
Det är också viktigt att ha rätt utrustning på plats som skumsläckare och släckningsfiltar.
"Ladda ner 112-appen på telefonen och märk ut stugans adress så att gatunumret syns."
Ett nytt potentiellt ställe där det kan inträffa en olycka är i en badbalja, för det kan börja brinna i eldstadens vattenbehållare. I värsta fall sprider sig elden till själva baljan.
Oftast sker olyckan så att personen har glömt att stänga ventilen så att vattnet har runnit ut. Och så har hen inte kontrollerat att vattnet är kvar medan eldstaden värms upp.
På Lokaltapiola har man de facto sett en ökning i den här typen av olyckor. Enbart till och med slutet av juli i fjol hade det inträffat lika många olyckor som under hela 2020. Det beror på att baljorna är mycket populära.
– Vi har haft fall där terasskonstruktioner brinner. Men ännu har vi inte sett något fall där ett hus som är nära baljan har fattat eld, säger Määttänen till HBL.
För att förebygga en olycka ska man se till att det finns vatten i baljan och att ventilerna är stängda.
"Vi har heller inte blivit besparade från drunkningsfall. Det är viktigt att varken bada eller stiga i baljan om man är full eller ensam."
I enkäten, som utfördes av Kantar TNS, svarade 1 063 personer i åldern 15–74 på frågor. Felmarginalen var drygt 3 procentenheter.

ANDRA LÄSER