Den finska tiggarens sorg

Framgångsrik författare kallar han sig – med sarkasm i rösten.

En framgångsrik läkare, en framgångsrik jurist, till och med en framgångsrik glasögonförsäljare inger oss bilden av en person med goda inkomster, ett gott leverne, kanske på en aktad adress i stan?

ANDRA LÄSER