Därför drar klimatmötet i Egypten ut på tiden

FN:s klimattoppmöte ser ut att ebba ut i ett minst så anspråkslöst utfall som man kunde vänta sig. Det beror främst på att mötesagendan var tungrodd från början, men också på ett mindre smidigt egyptiskt ordförandeskap.

Det 27:e partsmötet i FN:s klimatkonvention går inte till historien som någon milstolpe. Den tunga agendan och det svaga ordförandeskapet bäddar för ett anspråkslöst utfall.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
18.11.2022 21:01
Två veckors diskussioner i Sharm el-Sheikh har kretsat kring frågor om pengar, närmare bestämt de ständigt underfinansierade klimatåtgärderna i det globala syd samt det allt ökande behovet. Ju mer klimatmötena diskuterar pengar desto trögare tenderar de att bli.
Nytt för i år är att frågan om kompensation för skador och förluster har fått en central plats. Här avses egendom som har förstörts i väderextremer som blir allt värre med klimatförändringarna. Eftersom det inte är samma länder som står för de största utsläppen och drabbas av de värsta skadorna diskuteras en modell för gottgörelse.
Alla parter i klimatkonventionen erkänner att skador och förluster är ett växande problem och att det behövs finansiering för det. Precis där slutar enigheten.

ANDRA LÄSER