Seriös grupputställning i koketterande förpackning

Inga av konstnärerna Galleri Anhava presenterar är "emerging" i ordets egentliga bemärkelse, men hoppas traditionen får en fortsättning och man vaskar fram även helt nya talanger. Helheten är distinkt samtida på ett smakfullt sätt.

Joel Slottes karakteristiska målningar präglas av påtagliga stämningar som ofta drar mot det dystra. Verket Fjärilsamlare och besksöta, 2021.

En grupputställning med ett uttalat, genomgående tema är lyckad då helheten är något mer än summan av sina delar, vilket till exempel kan uppnås när samspelet mellan olika verk får nya insikter och associationer att blomma fram.

ANDRA LÄSER