Änkepensionen blir tidsbunden

27.01.2022 14:10
Kvinnors pensioner är ofta lägre än männens. I år trädde en ändring av bestämmelserna om familjepension i kraft. Ändringen har inte diskuterats i offentligheten.
De största ändringarna som familjepensionsreformen medför är att efterlevandepensionen eller den så kallade änkepensionen blir tidsbunden för dem som är födda 1975 eller senare. Dessutom börjar barnpension betalas tills barnet fyller 20. Hittills har barnpension betalats tills barnet fyller 18. Ytterligare kan en långvarig sambo få efterlevandepension under vissa förutsättningar. Sist kan nämnas att om det inte finns en efterlevande make kan hens andel av familjepensionen betalas till barnen. Hittills har denna del inte betalats ut.
En viktig ändring är att till dem som är födda 1975 eller senare kan efterlevandepension betalas i tio år eller minst tills det yngsta barnet fyller 18 år. Tio års minimitid gäller inte sambor, utan en efterlevande sambo kan få efterlevandepension endast tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.
Det här betyder alltså att änkepensionen blir tidsbunden för personer som är födda 1975 eller senare. Dessa är berättigade till efterlevandepension under tio år. Det här är något som medierna borde ta upp. Det går i dag att börja spara inför pensionen. Men det är så dags sedan när man väl blivit änka.
På Arbetspension.fi har det publicerats en ny familjepensionsräknare, med vilken man kan beräkna efterlevande- och barnpensionen.

Carola Bäckström,

Vanda

ANDRA LÄSER