Rasismen är inte bara svart och vit

Som ett dagligt exempel på rasism bland många andra kan vi ta exemplet med förpackningarna i butiken.

21.06.2020 11:00
Det protesteras i dagarna berättigat mycket kraftigt mot rasismen världen runt, också i Finland. Samtidigt skall vi komma ihåg att rasismen kan ha många former vilket man tycks glömma bort. Finland är ett mycket rasistiskt land. Ett faktum som folk inte tycks tänka på eller vilja veta av. Vårt land är officiellt tvåspråkigt och enligt grundlagen har den finska och den svenska urbefolkningen samma rättigheter och bör behandlas på enahanda vis. Detta sker tyvärr inte i verkligheten.
Som ett dagligt exempel på rasism bland många andra kan vi ta exemplet med förpackningarna i butiken. Ta första bästa burk, ask eller påse från hyllan. Om text med produktens namn och innehåll finns på svenska så är den mycket liten och ofta får man direkt söka efter den. På finska är den däremot stor och iögonfallande. Vi svenskspråkiga skall tydligen från första början lära oss att vi är mindre värda och att vi inte bör synas. Man får lära sig att man inte skall bry sig och skämtet om att de svenskspråkiga har bättre syn än de finskspråkiga är inte alls lustigt. Baktanken tycks mer och mer vara att svenskan helt skall försvinna och inte längre få synas! Tack vare EU finns den finstilta varudeklarationen dock skriven med samma små bokstäver på båda språken.
Behandlingen av den svensktalande befolkningen i Finland är någonting som tydligen bör tas till Bryssel och behandlas där eftersom man inte gör det i Finland. Inom Schengen-området finns åtminstone sju självständiga länder som har en total befolkning som är ungefär lika stor eller mindre än vad de svensktalande i Finland utgör. Vi lär vara så få, men detta till trots finns vi överallt i det finska samhället! Ett matematiskt problem?

Eirik Granqvist,

Borgå

ANDRA LÄSER