Antalet småbarn minskade drastiskt på 2010-talet i det svenska Finland – så ser det ut i din kommun

I huvudstaden blir de svenskspråkiga småbarnen fler. Men de flesta andra kommuner får vänja sig vid en barnfattigare vardag.

17.07.2020 10:00 UPPDATERAD 17.07.2020 11:34
Helsingfors drar ifrån som det svenska Finlands småbarnsrikaste stad. Det visar HBL:s utredning över antalet svenskspråkiga barn i åldern 0–4 år i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland.
Helsingfors försprång ökar för att de svenskspråkiga barnen blir fler i huvudstaden. Gapet till de övriga vidgas ändå mer av att barnen blir färre i övriga kommuner.
I grannkommunen Esbo har de svenskspråkiga småbarnens antal minskat med nästan 350 eller 21 procent under de senaste tio åren. Kyrkslätt och Sibbo står för lika stora eller ännu större procentuella fall.