Jakobstad söker stadsdirektör

Jakobstad efterlyser nu en ny stadsdirektör.

Jakobstad söker en målinriktad visionär som är beredd att leda och utveckla staden.
Jakobstads söker stadsdirektör, skriver staden i ett pressmeddelande på onsdagen.
Enligt pressmeddelandet söker man en målinriktad visionär som är beredd att leda och utveckla staden.
Av de sökande krävs högre högskoleexamen, goda kunskaper i kommunal förvaltning och goda kunskaper om beredningsprocesser och om kommunal ekonomi. Dessutom krävs fullständiga kunskaper i svenska och finska.
Tjänsten tillsätts för viss tid i enlighet med stadsfullmäktiges beslut. Ett direktörsavtal ingås med stadsdirektören.
Stadsstyrelsen i Jakobstad beslöt lediganslå tjänsten som stadsdirektör i mitten av augusti. Det förra stadsdirektörsvalet 2016, då Kristina Stenman valdes, skapade uppståndelse då valet delvis skedde via en så kallad dold process. Efter det har Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att det var fel av staden att inte offentliggöra kandidaterna och deras meriter.
Stenman sade upp sig från sin tjänst som stadsdirektör då hon blev utsedd till diskrimineringsombudsman. Hon tillträdde sin nya tjänst den 1 augusti.
ANDRA LÄSER