Inte slutbehandlat – biträdande borgmästaren Razmyar för ärendet om HSK:s stödpengar vidare till nämnden

Helsingfors biträdande borgmästare Nasima Razmyar accepterar inte idrottssektionens beslut att kräva tillbaka bara 4 000 av de 57 000 euro i understöd Helsingfors Skridskoklubb fick åren 2018–19.

Nasima Razymar vill att HSK:s stödpengar behandlas på nytt.
Helsingfors biträdande borgmästare Nasima Razmyar stödde beredningen att Helsingfors stad skulle kräva tillbaka de understöd man betalat Helsingfors Skridskoklubb (HSK) åren 2018–19.
Beslutet handlar om HSK:s passivitet i fallet Mirjami Penttinen. Den för tillfället avstängda tränaren har enligt konståkningsförbundets disciplinära utskott gjort sig skyldig till brott mot de etiska reglerna genom att upprepade gånger bete sig olämpligt. Penttinen ska enligt rapporter ha mobbat barn, kallat dem för feta och värdelösa, och hennes agerande ledde, enligt Yles granskning, till att flera idrottare drabbades av ätstörningar.
Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI (SUEK) granskade Penttinens och HSK:s agerande och slutsatsen var att Penttinens agerande stridit mot idrottens etiska principer och att hon handlat olämpligt. Incidenterna skedde under tidsperioden 21.1.2018–3.3.2019.
Enligt idrottssektionens förslag skulle stödpengarna till HSK återkrävas på grund av att klubben inte följt de etiska principerna.
Beredningen och Razmyar hade föreslagit att hela stödsumman 57 421 euro skulle betalas tillbaka. Men då idrottssektionen vid kultur- och fritidsnämnden i Helsingfors höll möte på tisdagen blev resultatet att man bara kräver tillbaka 4 019 euro. Den summan räknades ut utifrån antalet idrottare i de lag där tränaren ska ha betett sig opassande. Antalet idrottare i de lagen var 7 procent av samtliga idrottare i HSK.
Genom att kräva tillbaka bidraget bara till den del det kan anses handla om de berörda idrottarna anser idrottssektionen att man kan garantera alla skridskoåkares hobby på ett rättvist sätt.
Nasima Razmyar står bakom sin ursprungliga syn på att HSK borde betala tillbaka stöden i sin helhet. Hon meddelade på Twitter att hon kommer att föra ärendet vidare till kultur- och fritidsnämnden.
"Idrottssektionen beslutade efter en jämn omröstning mot beredningen att kräva tillbaka bara en liten del av understödet till HSK. Jag står fortfarande bakom min åsikt att man inte kan tumma på de etiska principerna. Därför tar jag ärendet vidare till nämnden för beslut", skriver hon.
Som biträdande borgmästare kan hon föra idrottssektionens ärende vidare för behandling och den möjligheten utnyttjar hon.
– Det här är en så stor sak att jag omöjligen kan stå bakom det här beslutet som tyvärr fattades i sektionen. Jag förstår synvinkeln (att bara kräva tillbaka 4 000 euro) men då man ser på det ur en moralisk synvinkel är det omöjligt att acceptera det skedda, säger hon till Ilta-Sanomat.
Razmyar skriver på Twitter att hon blivit kontaktad av många drabbade.
"Jag har fått otaliga meddelanden om det här ärendet. Alltför många har erfarenheter av olämpligt beteende. Vi måste ingripa vid mobbning och förnedring så att inte ett enda barn ska tvingas uppleva det. Därför är det viktigt att ärendet behandlas i nämnden", skriver hon.
Kultur- och fritidsnämnden har sitt nästa möte tisdag 16.6.

ANDRA LÄSER