Dags för matematik i studentskrivningarna

Vårens studentskrivningar fortsätter i dag med proven i de korta och långa kurserna i matematik.

Drygt 11 600 har anmält sig till provet i kort matematik och drygt 10 500 i lång matematik.
Antalet som deltar i matematikproven är färre än i fjol.
Studentskrivningarna pågår till april. Nästa vecka är det dags för proven i psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi.

ANDRA LÄSER