Elskåpen ger konstnärlig energi

Henna Laulainen och Jarkko Malmkvist är två av alla dem som förvandlar elskåp till konstverk i Helsingfors just nu. Antalet målade skåp i staden börjar närma sig 300.

Färg på det gråa. Henna Laulainen målar elskåpet på Elimägatan i Vallgård. Anni Ruponen ser till att originalidén följs i motivet.
Det finns omkring 7 500 elskåp i Helsingfors. Den klassiskt grå färgen har under de senaste åren i många fall fått ge vika för konstverk i helt andra färger. Målet är att göra skåpen till en del av stadsmiljön och samtidigt ge helsingforsarna något nytt att titta på.
Just nu pågår flera nya konstprojekt på olika håll i staden. 200 skåp har blivit dekorerade under tidigare kampanjer. En orsak är att det är dekorativt, en annan att det ibland gör att klottrarna håller sig borta.
Anni Rupponen leder Autismstiftelsens konstprojekt i Vallgård, där fem elskåp som bäst dekoreras.
– Gemensamt för alla våra motiv är att det alltid finns ett djur någonstans, säger hon. Motiven är designade av konstnären Joannis. Det är stiftelsens konstverkstad och miljökonstgruppen som i praktiken samarbetat om målandet.

Bara målfärg i år

Under arbete är åtminstone skåpen kring Braheplanen, i Vallgård, Mellungsby och Rödbergen. I Vallgård är det pålitlig Miranol i burkarna. I år är det målning som gäller överallt, men under tidigare år har det också förekommit både plexi- och tejpningsteknik, säger Minna Paavola på Helen Elnät, som administrerar eldistributörens del av projektet.
– Det här är en tanke som hållits levande i mer än tio år, säger hon. Först var det Magdalena Åberg som år 2005 fick idén till ett gatugalleri. Det växte till 36 elskåp på Museigatan, Eriksgatan och Flemingsgatan.
Eleverna vid Helsingfors Bildkonstgymnasium har målat tjugo elskåp i Berghäll och Haga, och när Helsingfors finska arbetarinstitut fyllde 100 målades elva nya konstverk. Sommaren 2014 uppmanade Helen Elnät helsingforsarna att lägga ut bilder av sin stad på Instagram, och använde sedan 200 av fotona som collage på elskåp i staden. Under de två senaste gatufestivalerna i Arabia har också en rad elskåp fått nytt utseende.
– Elskåp har traditionellt varit omtyckta ytor för både graffiti, rent klotter och allsköns reklamlappar. Vi tror att vackra konstverk gör att de hålls snygga en längre tid. Varje målat elskåp får dessutom sin egen "fadder" som ser till att både det och den absoluta närmiljön hålls snygga, säger Minna Paavola.
Till stor del har konsten hållits ren och orörd. Vissa tags ser man, men de flesta är placerade så att motivet inte förstörs.
ANDRA LÄSER