Tallholmen i Sibbo, Bjurs i Barösund, bostadshus i Dickursby – de här fastigheterna vill Vanda sälja

Friluftsområdet Bjurs i Barösund, Krokholmen och Tallholmen i Sibbo och bostadshus i Vanda. Det är fastigheter som Vanda stad kan komma att sälja för att balansera sin ekonomi.

Föreningen Bjursin vaunuilijat hyr Bjurs friluftsområde i Barösund i Ingå av Vanda stad. Området finns nu på en lista över fastigheter som Vanda kan komma att sälja.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
06.09.2022 15:24 UPPDATERAD 07.09.2022 07:28
Vanda planerar att sälja ut bostäder samt flera fastigheter utanför Vandas gränser som inte är i stadens egen användning.
Det handlar bland annat om friluftsområdet Bjurs i Barösund i Ingå och rekreationsområdet Draget på Porkala udd i Kyrkslätt. I Sibbo finns Krokholmen, Tallholmen och Mölandet, och i Vichtis Etelälahti och Rauhanniemi.
Flera av dessa hyrs i dag av föreningar som använder dem för friluftsliv och turism.
Planerna är ett led i stadens program för att balansera ekonomin. Enligt fastighetsdirektör Antti Kari är avsikten att försäljningen ska ske mellan i år och 2024.
Vanda äger i sin helhet fastigheterna Konvaljvägen 42 och Knapgränden 8 med bostäder som hyrs ut till stadens anställda samt andra hyresgäster. Också de här kan komma till försäljning. Dessutom finns sammanlagt 151 lägenheter i olika husbolag.
– Jag ser inte att hyresgästerna har någon orsak att vara oroade, säger Kari.
– Är hyreskontraktet i skick är det det som gäller oberoende av vem som äger lägenheten.
Vad gäller de områden som används till rekreation är målet, enligt Kari, att de säljs till sådana aktörer som möjliggör att verksamheten fortsätter. Ett sådant villkor är enligt honom möjligt att ställa.
Vanda kommer också att sälja fastigheter som Vanda och Kervo välfärdsområde börjar hyra från årsskiftet när de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Orsaken är juridisk. Efter en övergångstid får inte staden enligt lagen vara direkt hyresvärd för välfärdsområdets fastigheter.

Diskuterat med köpkandidater

En helhetsplan om fastighetsförsäljningen presenterades på måndagen för stadsstyrelsen.
Försäljningen av fastigheter utanför Vanda ska godkännas av fullmäktige, och annan försäljning – om det inte handlar om enstaka mindre objekt – ska behandlas av stadsrumsnämnden och stadsstyrelsen.
Beslutsfattarna kommer efter hand att få ta ställning till affärerna när de blir aktuella, enligt Antti Kari.
Staden har ändå redan fört vissa preliminära diskussioner med köpkandidater. Föreningen Nylands friluftsområden är en av dem.

Diskussion i nämnden

När stadsrumsnämnden i sommar diskuterat planen har den väckt en del diskussion. Vänsterförbundet ville under behandlingen få till protokollet att friluftsområdena ska säljas till aktörer som bevarar dem öppna för alla.
Den socialdemokratiska gruppen igen betonade att staden också i fortsättningen måste se till att det finns personalbostäder till anställda med de lägsta inkomsterna, och att de som bor i tjänstebostad i dag kan göra det också i fortsättningen.

ANDRA LÄSER