Frans Cederlöf är enda finlandssvensken i nationell organisation för studenter

Hälsoreformen och utvecklingssamarbetet ligger på Frans Cederlöfs bord i Finlands studentkårers förbunds styrelse i år. Men han lovar också jobba för svenskspråkiga och andra minoritetsstuderande.

Frans Cederlöf, längst till höger, är den enda svenskspråkiga medlemmen i FSF-styrelsen. De övriga är ordförande Tapio Hautamäki, vice ordförande Johanna Pohjonen, Jenni Tuomainen, Teemu Virtanen, Paavo Antikainen, Paula Karhunen.
Från början av nästa år ska också de som pluggar på yrkeshögskola ha rätt till studenthälsans tjänster. Frans Cederlöf, styrelseledamot i Finlands studentkårers förbund (FSF), säger att jobbet med att verkställa den reformen är årets största fråga i studentpolitiken.
– Det är en stor reform och vår högsta prioritet är att driva alla detaljer i mål på ett stiligt sätt.
Riksdagen godkände förra våren en lag som ger yrkeshögskolstuderande samma rätt till studenthälsotjänster som universitets- och högskolestuderande har. Det beräknas öka studenthälsans klientel till 250 000 personer.
FSF-styrelsen beslutade på sitt konstituerande möte att fördela uppgifterna mellan ledamöterna. Cederlöf, som pluggar på Aalto och har en gymnasiebakgrund i Lärkan, är glad åt att få ansvara för internationella ärenden och utvecklingssamarbete där FSF är rätt aktivt.
– Vi driver bland annat ett projekt för att personer med funktionsvariation ska få möjlighet till högskoleutbildning i Etiopien. Och så jobbar vi för att möjligheten till global utbildning och ökad förståelse för andra kulturer ska finnas också i länder där det inte är en självklarhet.
Cederlöf är den enda svenskspråkiga ledamoten i FSF-styrelsen och lovar fungera som "styrelsens finlandssvenska samvete".
– Jag vill jobba för de svenskspråkiga studerandena men också för andra minoriteter.
ANDRA LÄSER