Irmelin Sandman Lilius åker tillbaka till Tulavall

Irmelin Sandman Lilius har efter den stora biografin över maken Carl Gustaf Lilius återvänt till sitt Tulavall. Och nu framstår hon som en, om möjligt, ännu starkare ordkonstnär än någonsin tidigare, skriver Tuva Korsström.

Suveränt avlyssnar Irmelin Sandman Lilius sina gestalter: herr Samardáns ohövligheter, Brockens grovheter, Kröpelinskans giftigheter, Botulfs eftertänksamma visdom.
25.10.2019 05:51

FANTASY

Irmelin Sandman Lilius
Tiden tiggares 1-4 (Långvägaskogen, Illop, Botulf, Regnens berg)
Litorale 2019
Efter den stora biografiska bokserien Sjutusen år, om Carl Gustaf Lilius och sitt liv med honom, är Irmelin Sandman Lilius tillbaka i sitt eget fiktiva universum. Med sviten Tidens tiggare lägger hon i ett svep hela fyra sagoromaner till böckerna om Tulavall, den lilla staden och dess invånare som hon började beskriva i Bonadea 1967.
Skenbart utspelar sig böckerna om Tulavall från sent 1800-tal in på 1900-talet. Men tiden är ett tänjbart begrepp, som inte bara sträcker sig tillbaka till stadens grundande utan också omfattar parallella händelser i förflutet, nu och framtid. Platsen kan vara vilken svenskspråkig liten finländsk stad som helst, Nykarleby, Borgå och Hangö brukar nämnas. Men Tulavallborna är rörliga. De reser till Paris för att utbilda sig. De åker på flygande mattor till Kaukasus. Som sjömän seglar de världen runt.

ANDRA LÄSER