Fortsättningsvis tillåtet att kalla pojkar pojkar och flickor flickor

Ett missförstånd kring skolornas jämställdhetsplan orsakade hatstorm på tisdagen. Upprörda folkskaror med Sannfinländarnas ordförande, utrikesminister Timo Soini i spetsen tog avstånd från att pojkar inte längre får kallas för pojkar och flickor för flickor.

Arkivbild.
FNB
18.10.2016 20:02 UPPDATERAD 18.10.2016 20:05
Var härstammade då anvisningen? Ingenstans, det var frågan om ett missförstånd. Efter att en artikel som Helsingin Sanomats Nyt-bilaga publicerat spreds på sociala medier började de förargade kommentarerna också sprida sig.
Det handlar inte heller om någon reform, lagen om jämställdhetsplaner i grundskolan trädde i kraft redan för två år sedan. Gymnasier och yrkesskolor har omfattats av lagen redan tidigare.
I slutet av året går övergångstiden ut och tills dess ska alla skolor ha en jämställdhetsplan. För knappt ett år sedan fick skolorna en handbok med olika råd för jämställdhetsarbetet.

Anvisningen är inte tvingande.

– Handboken har blivit ordentligt missförstådd. Ingen har sagt att pojkar inte längre får kallas för pojkar och dessutom kan Utbildningsstyrelsen inte ens föreskriva något sådant. Handboken innehåller tips som kan användas om skolan eller läraren saknar egna idéer, säger undervisningsråd Satu Elo på Utbildningsstyrelsen till FNB.
Enligt de uppgifter som Elo fått har ämnet inte väckt känslor i skolorna.
– Tydligen finns det fortfarande olösta problem inom jämställdhetsarbetet i Finland eftersom en del måste väsnas så hemskt mycket om det här.
I genomsnitt är läget gällande jämställdheten i Finland och de finska skolorna rätt bra enligt Elo. Två stora problem existerar trots det. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande märkbara i Finland och män och kvinnor söker sig till olika yrken.
– Föreställningarna om vad flickor är bra på och vad pojkar är bra på uppstår redan i tidig ålder.
Enligt Elo borde skolorna sträva efter att sådana indelningar inte uppstår. Därför gäller det att undvika sådana modeller som stöder uppfattningar att flickor är på ett visst sätt och pojkar på ett annat sätt.

ANDRA LÄSER