Bostadsmässan i Lovisa: Tomter med egen strand vid havet för 81 500 euro

Enligt arrangörerna av Bostadsmässan vid Drottningstranden i Lovisa är intresset särskilt stort bland familjer i huvudstadsregionen.

Niina Okkonen, projektchefen för Bostadsmässan i Lovisa, säger att mer än hälften av de familjer som visat intresse för tomterna är från Helsingforsregionen.
Lovisa stad säljer tomter vid havet med egen strand för ett pris som är ovanligt förmånligt med tanke på de allmänna prisnivåerna i huvudstadsregionen. De förmånliga priserna beror på att Bostadsmässan arrangeras i Lovisa 2023.
Den förmånligaste tomten med egen strand för ett småhus kostar 81 500 euro. En villa i två våningar på 150 kvadratmeter får byggas på tomten.
Den värdefullaste tomten med egen strand kostar 135 000 euro. På denna tomt är det också möjligt att bygga en strandbastu.
Enligt Niina Okkonen, projektchefen för Bostadsmässan i Lovisa, har tomterna väckt mest intresse bland familjer i huvudstadsregionen. Över hälften av de familjer som kommer till presentationerna är från Helsingforsregionen.
”Tomternas prissättning följer marknadspriser. Vi ville prissätta tomterna så att de är attraktiva för dem som bor i huvudstadsregionen, men så att de också är möjliga för Lovisabor”, säger Okkonen i ett pressmeddelande.
Ansökningstiden för tomter i Lovisa började 1.3.2021. Bland tomterna som kan ansökas finns det 16 småhustomter, nio tomter för flytande hus och en tomt för kollektivt byggande samt radhus- och höghustomter.
Drottningstranden är ett nytt bostadsområde som byggs upp mellan Lovisaviken och Skärgårdsvägen.
Enligt projektdirektör Timo Koskinen vid Finlands Bostadsmässa förnyar de flytande husen på Bostadsmässan i Lovisa det finska boendet. Platshyran vid bryggan för ett flytande hus är 850 euro per år.
Ansökningstiden för tomter i Lovisa går ut 30.4. Därefter väljer kvalitetsgruppen bestående av representanter från Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad utifrån inkomna ansökningar och fastställda kriterier vem som får en tomt. Avsikten är att Bostadsmässan i Lovisa bidrar till ökad inflyttning.
Bland tomterna som kan ansökas finns det 16 småhustomter, nio tomter för flytande hus och en tomt för kollektivt byggande samt radhus- och höghustomter.

ANDRA LÄSER