Nordiska rådet tar från kulturen – ger till miljön

Drygt 20 procent av Nordiska rådets kulturanslag dras in och omfördelas i stället till miljöprojekt. Ministerrådet har redan godkänt förslaget som väcker stark kritik.– Det här är ett stort misstag, säger Benny Marcel, direktör på Nordisk kulturfond.

Nordiska rådet vill minska på kulturanslagen. Förutom de fem självständiga staterna ingår även självstyrda Åland, Färöarna och Grönland i rådet.
27.10.2020 10:20 UPPDATERAD 27.10.2020 12:42
Redan 2019 enades de nordiska statsministrarna om visionen att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. "Vår vision 2030" lyder titeln på programförklaringen som innebär en rejäl ambitionshöjning på nordiska samarbetet när det gäller miljö och klimat.
För att genomföra detta fattade de nordiska ländernas samarbetsministrar redan i början av året beslut om "en historisk omfördelning av budgeten". Pengar tas från utbildning och kultur för att i stället användas till miljö- och hållbarhetsarbete.
Det slutgiltiga budgetbeslutet tas 15 november. Enligt ministerrådets förslag försvinner drygt 20 procent av kulturbudgeten de kommande fyra åren. I princip alla kulturverksamheter drabbas av en femprocentig neddragning, några av mer. Anslaget till den nordiska litteraturveckan, som drivs av Föreningen Norden på bibliotek över hela Norden är exempelvis helt struket ur budgeten för 2021 då sammanlagt 12 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 1,6 miljoner euro, dras från kulturen.
Dokumentärfilmsfestivalen Nordisk panorama får sitt anslag minskat från 1,5 miljoner danska kronor (motsvarande cirka 200 000 euro) till 900 000 kronor (cirka 120 000 euro).

"Grönare samhälle"

För Nordisk kulturkontakt i Helsingfors, som har ett nordiskt specialbibliotek och handlägger olika stödprogram, minskar anslaget med drygt fem procent.
– Jag tycker det är viktigt att Norden ställs om till ett hållbart och grönare samhälle, det tycker vi alla, men jag tycker att det är olyckligt att det sker på bekostnad av kultur och utbildning, som jag tycker har oerhört mycket att bidra med när det gäller ett socialt hållbart samhälle, säger direktören Ola Kellgren.
– Alla länder kämpar otroligt i sina nationella kulturbudgetar med att försöka hålla liv i kulturlivet överhuvudtaget. Det är små pengar vi bidrar med jämfört med nationella kulturbudgetar, men vi är grädden på moset.
Minst lika kritisk är Benny Marcel, direktör för Nordisk kulturfond, som beviljar stöd till olika nordiska kulturprojekt. Han menar att fondens stöd tagits som en självklarhet under årtionden och att neddragningen inte kommunicerats.
– Det här är djupt olyckligt för alla kulturaktörer i Norden att man inte kan samarbeta på det fantastiska sätt som byggts upp under många år, det är ett stort misstag menar jag. Efter fyra år kommer det här att vara graverande. Även om kultursamarbetet fortfarande är en hörnsten blir det djupt sargat.
Även svenska kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson, ordförande i Nordiska rådets utskott för utbildning och kultur, är upprörd. Han menar att pandemin gjort det tydligt att de nordiska kultursatsningarna behövs mer än någonsin.

ANDRA LÄSER