Tuomioja och Niinistö i luven om försvarskurser för unga: "Borde också scouterna förbjudas?"

SDP-riksdagsledamöterna Erkki Tuomioja och Sirpa Paatero anser att Försvarsutbildningsförenigens kurser för ungdomar strider mot Unicefs direktiv som förbjuder barnsoldater. Försvarsminister Jussi Niinistö undrar om SDP-ledamöterna också är ute efter att förbjuda scouterna.

SDP:s riksdagsledamöter Erkki Tuomioja och Sirpa Paatero kräver att försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) ska sätta stopp för Försvarsutbildningsföreningens kurser som lär ut militära färdigheter till barn och unga. Tuomioja och Paatero har lämnat in ett skriftligt spörsmål om saken och säger att lagstiftningen entydigt förbjuder militär utbildning för under 18-åringar.
Erkki Tuomioja påpekar att åldersgränsen i förarbetet till lagen motiveras med FN:s konvention om barnsoldater och ett tilläggsprotokoll som gäller barn i väpnade konflikter som Finland har ratificerat år 2002.
– Det är oroväckande att andan i barnsoldatskonventionen inte gäller den frivilliga försvarsutbildningen och att det hålls kurser som lär ut militära färdigheter till minderåriga, säger Tuomioja.
Tuomioja anser att åldersgränsen kringgås genom att barnens vårdnadshavare ska ge sitt skriftliga medtyckande till att den unga deltar i kursen.
Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) som är en stor vän av frivilligt försvarsarbete är inte nådig i sitt svar till Tuomioja och Paatero.
– De frivilliga försvarskurserna är kurser i orientering, kartläsning och hur man klarar sig i naturen. Jag har bekantat mig med kurserna på plats och ställe och de lär ut nyttiga medborgarfärdigheter, skriver Niinistö i sin blogg.
Jussi Niinistö säger att han också fortsättningsvis tänker uppmuntra Försvarsutbildningsföreningen att ordna kurser som lär ut militära färdigheter och menar att kurserna inte handlar om att "militarisera ungdomen".
– Jag ställer en motfråga till SDP:s ordförande Antti Rinne. Representerar Tuomiojas och Paateros tankesätt SDP:s inställning till frivilligt försvar? Och borde även scouterna förbjudas eftersom man också där lär sig saker som är till nytta när man ska avlägga värnplikten, undrar Niinistö.

ANDRA LÄSER