Insändare: Fel om fyr

I tv-programmet Fyren rörande fyren på Ritgrund i Yle Fem på tisdagskvällen, framfördes den felaktiga uppgiften att den första båken i Bottniska viken skulle ha uppförts – om nu på Ritgrund eller i dess omgivning hann jag inte uppfatta – på 1700-talet. Det är fel! Synd eftersom programmet kan uppfattas som ett vetenskapligt program.
Den första båken i Bottniska viken uppfördes på Molpehällorna i Molpe Korsnäs 1668 och fick belysning 1681 och blev därmed en vippfyr. Båken byggdes av byamännen och finansierades av städerna Vasa, Nykarleby, Jakobstad och Gamla Karleby. Om detta har jag skrivit ett antal artiklar och deltagit i olika reportage bland annat i Vasabladet och Hufvudstadsbladet. Den lilla historieförfalskningen bör rättas av vederbörande.
Rune Björkqvist, Molpe

ANDRA LÄSER