EK vill sänka dagvårdsavgifterna

Finlands näringsliv EK anser att dagvårdsavgifterna bör sänkas ordentligt för att förbättra sysselsättningen.

15.08.2016 08:21 UPPDATERAD 15.08.2016 08:31
EK anser att man inte bör beakta inkomsterna i lika hög grad som nu och sänka den högsta avgift som uppbärs.
EK:s modell skulle minska inkomsterna från dagvårdsavgifterna. Minskningen kan finansieras med en sänkning av bostadsbidraget. EK anser att bostadsbidraget i högre grad borde gynna dem som jobbar.
EK vill också återinföra självrisken för boendekostnaderna i utkomststödet så att ett sänkt bostadsbidrag inte kompenseras med utkomststöd.

ANDRA LÄSER