Dyrt men möjligt att avstå från rysk energi

Finland är inte beroende av rysk energi. Allt vi köper från Ryssland kan köpas på annat håll. Men energin blir dyrare utan leveranser från Ryssland. Också storskalig kärnkraft är lönsam igen och Fortum hoppas kunna köra kraftverket i Lovisa till 2050.

04.03.2022 05:00 UPPDATERAD 04.03.2022 08:28
Kriget i Ukraina, sanktionerna mot Ryssland och många företags frivilliga bojkott av allt ryskt har väckt farhågor om en stundande energikris. Europa är beroende av rysk olja och rysk naturgas, men också Finland fick i fjol två tredjedelar av all sin energi från Ryssland.
Energiexperter försäkrar att det inte uppstår någon energikris här även om alla leveranser från Ryssland upphör. Visst, det kräver en del arbete och nytänkande, men omöjligt är det inte att ersätta den ryska energin.
Neste har hittills importerat en stor del av sin råolja från Ryssland. Det har historiska orsaker som går tillbaka till den bilaterala clearinghandeln med Sovjetunionen. Finland importerade olja för att kunna exportera varor till Sovjet och då blev Neste expert på att raffinera den högsvavliga ryska oljan. Nu ser sig oljebolaget om efter alternativa importkällor.
Finland har också importerat mycket el österifrån. I fjol kom omkring en tiondel av den el vi använde från Ryssland, fast å andra sidan exporterade vi nästan lika mycket till Estland. Importen har varit stor också från Sverige och nya förbindelser ökar importmöjligheterna därifrån i år.
I allmänhet är det utbud och efterfrågan som styr på elmarknaden, man har köpt el där man fått den billigast. Utan Rysslands produktion kan det vara slut med billig el.
Självförsörjningsgraden när det gäller el blir därför betydelsefull i ett samhälle som blir allt mer elberoende. Att den tredje reaktorn i Olkiluoto äntligen börjar producera el i sommar ger marknaden ett välkommet tillskott. Anmärkningsvärt är ändå att vi nu får stora mängder ny vindkraft som också ger elmarknaden tilläggskapacitet.
Att Fortum på torsdagen meddelade att man ämnar ansöka om förlängt drifttillstånd till 2050 för båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk innebär att ingen kapacitet heller försvinner från marknaden på kort sikt. Fortum har länge velat kring beslutet som offentliggjordes i samband med fjolårsresultatet på torsdagen. Vinterns höga elpriser i Europa har gett kärnkraften ny lönsamhet.
Finland behöver mer och egen kapacitet att producera el. Det är länge sedan ordet självförsörjning hörts så ofta som nu. Men när det ser ut som om Fennovoima knappast kommer att kunna bygga sitt ryska kärnkraftverk i Pyhäjoki, åtminstone enligt den tidtabell som föreligger, behöver vi behålla den kapacitet för koldioxidfri produktion vi redan har.
Vindkraften ger mycket ny el, men så länge den inte kan lagras behövs också baskraft för kalla dagar då det inte blåser.
I bästa fall får oron för att energileveranserna från Ryssland ska upphöra fart på den gröna energiomställningen både i Finland och i det övriga Europa. Vi kan inte gå tillbaka till fossila energikällor och vi måste hitta alternativ till den ryska energin. Och det finns alternativ till exempel inom väte-energin.
Problemet är att det kostar. Många av de som setts som framtidens energikällor har inte varit konkurrenskraftiga så länge vi importerat billig energi från Ryssland. Nu behövs också de dyrare sätten att producera energi.

ANDRA LÄSER