Ska diplom ersätta ämne i studentexamen? Bortvalda ämnen skulle få lyft, enligt gymnasierektor

Undervisningsminister Li Andersson föreslår i Uutissuomalainen att det ska gå att ersätta ett obligatoriskt ämne i studentexamen med ett gymnasiediplom i konst- och färdighetsämnen. Rektor Marina Sjöholm ser det som ett bra sätt att lyfta fram hur viktiga också de ämnena är.

Tölö gymnasium erbjuder i dag möjlighet att göra gymnasiediplom i bildkonst. Rektor Marina Sjöholm ser gärna att fler skulle välja konst- och färdighetsämnen.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
30.11.2022 05:02 UPPDATERAD 30.11.2022 06:54
Det är Uutissuomalainen som presenterar undervisningsminister Li Anderssons (VF) förslag.
Hon för fram att dagens gymnasiediplom skulle kunna ersätta ett av de fem obligatoriska ämnena i studentexamen.
– Förändringen skulle stärka konst- och färdighetsämnenas betydelse och betona tanken om gymnasiet som allmänbildande, säger hon till Uutissuomalainen.
Samtidigt tänker sig Andersson att pressen på gymnasiestuderande skulle minska, i och med fler sätt att avlägga examen på.
Undervisningsminister Li Andersson (VF) anser att ett av fem obligatoriska ämnen i studentexamen kunde ersättas med gymnasiediplom.
Gymnasiediplomet kan i dag avläggas i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, mediekunskap, musik, dans och teater. Det är upp till den lokala läroplanen och skolan om de studerande ges den här möjligheten. Riktlinjerna finns i den nationella läroplanen.
”Syftet med gymnasiediplomen är att ge den studerande möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse genom ett arbete som den studerande utfört under en längre period”, heter det på Utbildningsstyrelsens sidor.
Diplomet ersätter inte examen, utan ”kompletterar de kunskaper som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget.”

Få väljer ämnena

Marina Sjöholm är rektor vid Tölö gymnasium i Helsingfors. Skolan erbjuder möjlighet att avlägga diplom i bildkonst. Dessutom har gymnasiet specialiseringslinjer för de här ämnena.
För Sjöholm låter Li Anderssons förslag bekant. Det har förts fram i olika diskussioner även tidigare.
– Det finns många utmaningar med det, men utmaningar finns till för att lösas, säger hon.
Det positiva, ser Sjöholm, skulle vara att konst- och färdighetsämnena lyfts fram som viktiga ämnen. Som det är i dag har de inte speciellt hög status när studerandena väljer kurser.
Det har att göra med studentexamensreformen. Sedan några år tillbaka har studentexamensbetyget stor betydelse för hur och om man kommer in på högskolor och universitet. Samtidigt har inträdesproven minskat i betydelse.
Enligt Sjöholm har det här lett till att de studerande satsar väldigt mycket på studentexamen och ämnena i den.
– Där är konst- och färdighetsämnena inte med. De flesta läser bara de obligatoriska kurserna.
Tölö gymnasium erbjuder också frivilliga fördjupande kurser, men väldigt få väljer dem.

Kräver resurser

Utmaningen med förslaget är, som Marina Sjöholm ser det, förverkligandet. Gymnasiediplomet kräver i dag en utomstående bedömare. Ska alla gymnasieskolor erbjuda diplomet, frågar hon sig hur det går att ordna mer personal för det.
– Det skulle krävas någon form av nätverk.
Studentexamensproven bedöms också de av externa sensorer.
Även Li Andersson är väl medveten om att det krävs en del arbete för att förslaget ska bli genomförbart. Till Uutissuomalainen säger hon att utvecklingsarbetet ännu kan ta flera år.

ANDRA LÄSER