Trafikövervakningen kräver nya resurser och en modernisering

Nu för tiden är det rätt sällan man påträffar synliga trafikpolispatruller på våra landsvägar. Frågar man polisen var patrullerna är får man svaret att det inte finns poliser.

EU:s mål var att högst 136 personer skulle mista livet i trafiken i Finland förra året. Polisens överkommissarie vid trafiksäkerhetsbyrån uttalade sig offentligt redan i början av året och påstod att det finns möjligheter att uppnå målet.
Det visade sig vara ett för optimistiskt tänkande när siffrorna vid årets slut publicerades. Även om pandemin minskade trafikmängderna rejält, kom man inte ens i närheten av målet. Årets skörd blev 220 döda i trafiken, som är cirka två gånger så många som i grannländerna Norge och Sverige med beaktande av invånarantalet.
Det vore allt skäl för polisen att dryfta vad som har gått snett.
Efter polisreformen 2014 då rörliga polisen slopades och införlivades med den lokala polisen, har polisen bland annat kraftigt satsat på automatisk trafikövervakning och med sina kameror ertappat ett stort antal bilförare med fortkörning. Ofta har det varit fråga om rätt ringa fartöverträdelser. Kamerorna har härvidlag noterat närmare tre gånger fler bilförare för fortkörning än i Sverige och Norge. En bra fråga för polisen vore därför varför de svåra trafikolyckorna inte har minskat i samma takt hos oss som i våra grannländer även om kamerorna blixtrat ofta? Är den automatiska trafikövervakningen eventuellt fel utformad hos oss?
I Sverige och Norge satsar man mera på synlig trafikövervakning. Man följer också en noggrant uppgjord trafikövervakningsplan med kvantitativa mål. Av någon anledning har polisen hos oss inte någon dylik plan. Samma gäller Kommunikationsministeriet, som är ansvarig för trafiksäkerheten i vårt land. En riksomfattande plan för trafiksäkerheten har inte funnits de senaste åren.
I samband med polisreformen lovade politikerna att resurserna för trafikövervakning skulle bibehållas. Tyvärr blev det inte så. Nu för tiden är det rätt sällan man påträffar synliga trafikpolispatruller på våra landsvägar. Frågar man polisen var patrullerna är får man svaret att det inte finns poliser.

Sven-Olof Hassel,

pensionerad överkommissarie, tidigare ordförande för trafikskadekommissionen i västra Finland, Åbo

ANDRA LÄSER