"Att hugga skog är ekologiskt" – Metsä Group vill växa genom att plantera mer träd

Skogsbolaget Metsä Group säger att det är ekologiskt att avverka skog eftersom slutprodukten ersätter fossila material. Men är det en förenklad bild?

Metsä Groups fabrik i Äänekoski producerar cirka 1,3 miljoner ton cellulosa per år. Men fabriken är mer än bara en cellulosafabrik. Ännu under det här året ska man köra i gång en testanläggning som ska producera material till textilindustrin.
– Skogsindustrin är ryggraden i den finska ekonomin och utan den skulle man inte kunna upprätthålla den finländska välfärden, säger Metsä Groups vd Ilkka Hämälä.
Under regeringsförhandlingarna och under valvåren diskuterades kolsänkor aktivt. En kolsänka innebär i enkelhet att man avverkar mindre skog än det växer. Det är däremot väldigt komplicerat att räkna ut exakt hur mycket skogen växer.
– Vi räknar med att den finska skogsindustrin kan hugga 80 procent av den mängd skog som växer varje år. Det är i linje med Naturresursinstitutets (Luke) beräkningar och innebär drygt 80 miljoner kubikmeter skog.
Tomi Salo, direktör för medlemstjänster vid Metsä Group, säger att bolaget hela tiden försöker bli bättre på att ta hänsyn till miljöaspekter.
År 2018 avverkades 78 miljoner kubikmeter skog. I De grönas valprogram stod att Finland borde minska skogsanvändningen till 65 miljoner kubikmeter.
– Den årliga växten blir större år för år. Det innebär att också mängden som kan användas av skogsindustrin blir större, säger Hämälä.

Ny fabrik väckte debatt

För två år sedan startade bioproduktfabriken i Äänekoski som i huvudsak producerar cellulosa. 150 personer jobbar på fabriken och ytterligare ett par tusen sysselsätts indirekt i och med logistik och skogsavverkning.
En vanlig missuppfattning enligt Metsä Group är att de stora skogsmaskinerna förstör vegetationen och gör hemska avtryck efter sig. Men numera är maskinerna gjorda på ett sätt som ska minimera skadan. Till exempel använder förarna en skärm som visar var marken är för våt för att köra på.
I våras meddelade Metsä Group att de har för avsikt att göra nya jätteinvesteringar på tre orter: Raumo, Kemi och Husum i Sverige. Tomi Salo, direktör för bolagets medlemstjänster med ansvar för träanskaffning, säger att det blev en överhettad debatt kring Kemifabriken.
– Debatten var väldigt ensidig. Miljörörelsen glömde att produkterna som ska produceras i Kemifabriken ska ersätta plast, bomull och syntetiska material.
Han säger att det är bra att miljöorganisationerna utmanar skogsindustrin och sätter upp mål. Till exempel har Metsä Group som mål att bli helt fossilfria år 2030.
Samtidigt har Metsä Group som mål att växa. Men hur går det till exempel ihop med regeringens mål att minska avskogning och öka kolsänkorna?
– Vi måste stärka återväxten av skog ännu mer än vad man gör i dag. Genom att plantera mer skog så växer kakan vilket gör att vi kan avverka mer än i dag.
Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och Miljö, håller inte med.
– Om man ökar avverkningarna kommer de finländska skogarna att binda mindre koldioxid under de närmaste årtiondena. För atmosfären är det samma sak som att öka utsläppen.
Enligt forskningen är det inte heller automatiskt nyttigt för klimatet att ersätta alla fossila råvaror med skogsprodukter.
– Finlands skogar borde användas för att tillverka långvariga produkter, som hus och möbler, där kolet lagras i tiotals, kanske hundratals år, säger han.
Efter att ha avverkat ett skogsområde är det viktigt att snabbt plantera nya träd på området som kan växa sig stora och binda koldioxid.

Är alla kalhyggen av ondo?

Inom kort ska regeringen behandla ett medborgarinitiativ om ett kalavverkningsfritt skogsbruk på statens mark, eller kontinuerligt skogsbruk som det också kallas. Idén med denna form av skogsbruk är att man med jämna mellanrum hugger de träd som är tillräckligt stora.
Mikael Hildén, professor vid Finlands miljöcentral (Syke), säger att det är bra att man utvecklar olika metoder för skogsbruk. Enligt honom är ingendera definitivt bättre än det andra. Men när kalhyggena omfattar stora arealer uppstår skadliga effekter som är svåra att undvika. En av fördelarna med kontinuerligt skogsbruk är att det finns träd i olika åldrar, vilket gynnar naturens mångfald.
De vanligaste kalhyggena i Finland är mellan en och två hektar stora. Ju mindre kalhygget är desto närmare kommer man kontinuerligt skogsbruk.
För bara några år sedan ansåg skogsindustrin att det enda ekonomiskt vettiga alternativet var kalavverkning. Men nu har skogsindustrin fått upp ögonen för kontinuerligt skogsbruk, men de vill inte ställa dessa två metoder mot varandra. Båda behövs.
– Våra experter har konstaterat att man skulle kunna utvidga det kontinuerliga skogsbruket från cirka 3 procent till cirka 15 procent. Speciellt på torvmark kan man använda den kalavverkningsfria metoden, säger Ilkka Hämälä.

ANDRA LÄSER