Finland beviljar inga nya tillstånd för vapenexport till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten

Regeringen motiverar sitt beslut med den humanitära krisen i Jemen. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är insyltade i kriget.

Förenade Arabemiraten är ett av Finlands viktigaste exportland för militär utrustning.

Enligt Jukka Salovaara, avdelningschef på Utrikesministeriet, har regeringen beslutat att det inte finns förutsättningar för att bevilja nya tillstånd för export av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Salovaara säger att orsaken till beslutet är ländernas agerande i det krigshärjade landet Jemen. En saudiledd militärkoalition som stöds av bland annat Förenade Arabemiraten är en part i kriget i Jemen.

Kriget har slått hårt mot civilbefolkningen i Jemen. Enligt Rädda Barnen och Förenta Nationerna (FN) har cirka 85 000 barn i åldern 0-5 år dött i svält och sjukdomar efter att kriget trappades upp för tre år sedan. En blockad som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten infört har försvårat situationen.

– Tanken bakom regeringens beslut är att man vill vara med om att skapa en lösning på situationen i Jemen, säger Jukka Salovaara.

Beslutet påverkar inte de exporttillstånd som beviljats tidigare. Förenade Arabemiraten är ett av Finlands viktigaste exportland för militär utrustning. I fjol beviljade Försvarsministeriet elva tillstånd för permanent export av försvarsmaterial till Förenade Arabemiraten till ett totalt värde på 36,4 miljoner euro.

– Tanken är inte att fatta nya beslut om exporttillstånd som redan beviljats, bekräftar Salovaara.

Bland annat försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson har krävt att Finland stoppar sin vapenexport till Saudiarabien. De tog var för sig ställning till frågan i oktober efter att den saudiska journalisten Jamal Khashoggi dödades på Saudiarabiens konsulat i Istanbul.

Stopp i Danmark

Även Danmark meddelade i dag att de stoppar sin export av vapen och militärmateriel till Saudiarabien.

– Saudiarabien spelar helt klart en negativ roll. Jag anser att det är på tiden att vi skickar en klar signal också från europeiskt håll om att gränsen nu är nådd, säger utrikesminister Anders Samuelsen.

Tyskland har redan stoppat sin export. USA å andra sidan fortsätter att exportera vapen för miljarder.

ANDRA LÄSER